Hlavní obsah

cítit

Nedokonavé sloveso

  1. (vnímat smysly) fühlen, spürencítit bolestiSchmerzen fühlen/spürencítit na sobě čí pohledj-s Blick auf sich spüren
  2. (vnímat čichem) riechen(o zvířeti) witternbýt cítit čímriechen nach etw.
  3. (podvědomě si uvědomovat) fühlen, empfinden, spürencítit lítost nad kým/čímdas Bedauern über j-n/etw. empfinden

Vyskytuje se v

cítit se: Ich fühle mich nicht wohl.Necítím se dobře.

doma: sich irgendwo heimisch fühlencítit se kde jako doma

malátný: sich schlaff fühlencítit se malátný

nejistě: sich in j-s Anwesenheit unsicher fühlencítit se v přítomnosti koho nejistě

nemohoucí: sich klein und machtlos fühlencítit se malý a nemohoucí

osamocený: sich einsam fühlencítit se osamocený

pokořit: Er fühlte sich demütigt.Cítil se pokořen.

zatuchlina: Es riecht moderig.Je to cítit zatuchlinou.

zbytečný: sich nutzlos fühlencítit se zbytečný

že: Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.Že se necítil dobře, zůstal doma.

kost: j-m in den Knochen/Gliedern steckencítit co v kostech

allein: sich (sehr) allein fühlencítit se (velmi) osaměle

unwohl: Ich fühle mich unwohl.Necítím se dobře.

wohl: sich wohl fühlencítit se dobře

Berührung: Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.Při každém doteku cítí bolest.

Ehre: sich in seiner Ehre gekränkt fühlencítit se uražen na cti

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

fühlen: sich für etw. verantwortlich fühlencítit se za co odpovědný(m)

kränken: Sie fühlt sich tief gekränkt.Cítí se hluboce uražená.

riechen: Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat.Je cítit, že pil kořalku.

schlapp: sich schlapp fühlencítit se slabý

übervorteilen: sich übervorteilt fühlencítit se znevýhodněný

unpässlich: unpässlich seinnecítit se dobře

cítit: Schmerzen fühlen/spürencítit bolesti