Hlavní obsah

los

Přídavné jméno

Přídavné jméno

  1. j-n/etw. los sein hovor.zbavit se koho/čeho nepřítele ap.
  2. etw. Akk los sein hovor.přijít o co o peníze ap.
  3. mit j-m ist nichts los hovor.s kým nic není, není legrace
  4. Was ist denn mit dir los? hovor.Co je to s tebou?, Co se s tebou děje?
  5. Was ist (denn) los? Co(pak) se stalo?
  6. užívá se k vyjádření rozzlobeníCo je?, Co se děje?

Vyskytuje se v

Hölle: Die Hölle ist los!To je peklo!

los: j-n/etw. los seinzbavit se koho/čeho nepřítele ap.

Teufel: irgendwo ist der Teufel loskde je tóčo

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

fertig: sport. Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se, pozor, teď!

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

losfahren: Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.Nasedla do své mazdy a odjela.

mich: Lass mich los!Nechej mě!, Pusť mě!

Mundwerk: ein freches/loses Mundwerk habenbýt drzý/sprostý

was: Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!