Hlavní obsah

Gehör

Das, podstatné jméno~(e)s

  • sluchhud. das absolute Gehörabsolutní sluch

Vyskytuje se v

Fabel: ins Reich der Fabel gehörenpatřit do říše pohádek

Gehör: bei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kým, dojít sluchu u koho

gehören: sich gehörenslušet se, hodit se, patřit se

Zukunft: j-m/etw. gehört die Zukunftkomu/čemu patří budoucnost

zwei: Dazu gehören (immer noch) zwei.K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.

finden: bei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kým

absolut: hud. absolutes Gehör habenmít absolutní sluch

hingehören: Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.

hören: Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

welcher, welche, welches: Welcher Mantel gehört dir?Který kabát je tvůj?

hudební: (musikalisches) Gehörhudební sluch

kompetence: in j-s Zuständigkeit gehörennáležet do čí kompetence

sluch: absolutes Gehörabsolutní sluch

absolutní: das absolute Gehör habenmít absolutní sluch

doslechnout se: Hast du davon gehört?Doslechl ses o tom?

inteligence: Er gehört der Intelligenz an.Patří k inteligenci.

jaký: Welcher Mantel gehört dir?Jaký kabát je tvůj?

mezi: Das Eisen gehört zu den Metallen.Železo patří mezi kovy.

někde: Er hat es irgendwo gehört.Někde to zaslechl.

patřit: jedem geben, was ihm gehörtdát každému, co mu patří

rozlišovat: die Klänge und Töne mit dem Gehör erkennenrozlišovat zvuky a tóny sluchem

vy: Ich habe über Sie lange nichts gehört.Dlouho jsem o vás neslyšel.

zasvěcený: zu den Eingeweihten gehörenpatřit mezi zasvěcené

starý: Er gehört zum alten Eisen.Patří do starého železa.

železo: zum alten Eisen gehörenpřen. patřit do starého železa

alt: zum alten Eisen gehörenpatřit do starého železa