Hlavní obsah

Gehör

Das, podstatné jméno~(e)s

  • sluchhud. das absolute Gehörabsolutní sluch

Vyskytuje se v

alt: zum alten Eisen gehörenpatřit do starého železa

Fabel: ins Reich der Fabel gehörenpatřit do říše pohádek

gehören: sich gehörenslušet se, hodit se, patřit se

Zukunft: j-m/etw. gehört die Zukunftkomu/čemu patří budoucnost

zwei: Dazu gehören (immer noch) zwei.K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.

finden: bei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kým

absolut: hud. absolutes Gehör habenmít absolutní sluch

gehören: Das Buch gehört mir.Ta kniha patří mně.

gehören: Benimm dich, wie es sich gehört.Chovej se, jak se sluší.

hingehören: Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.

hören: Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

welcher, welche, welches: Welcher Mantel gehört dir?Který kabát je tvůj?

hudební: hudební sluch(musikalisches) Gehör

kompetence: náležet do čí kompetencein j-s Zuständigkeit gehören

sluch: absolutní sluchabsolutes Gehör

absolutní: mít absolutní sluchdas absolute Gehör haben

doslechnout se: Doslechl ses o tom?Hast du davon gehört?

inteligence: Patří k inteligenci.Er gehört der Intelligenz an.

jaký: Jaký kabát je tvůj?Welcher Mantel gehört dir?

mezi: Železo patří mezi kovy.Das Eisen gehört zu den Metallen.

někde: Někde to zaslechl.Er hat es irgendwo gehört.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

patřit: Kam patří ten nůž?Wo gehört das Messer hin?

patřit: To sem nepatří!Das gehört nicht hierher!

rozlišovat: rozlišovat zvuky a tóny sluchemdie Klänge und Töne mit dem Gehör erkennen

sluch: mít dobrý sluchein gutes Gehör haben

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

zasvěcený: patřit mezi zasvěcenézu den Eingeweihten gehören

starý: Patří do starého železa.Er gehört zum alten Eisen.

železo: přen. patřit do starého železazum alten Eisen gehören