Hlavní obsah

bar

Přídavné jméno

  • v hotovosti, hotově suma, částka ap.(in) bar bezahlenzaplatit hotověbares Geld habenmít peníze v hotovosti

Přídavné jméno

  1. gegen bar za hotovéVerkauf nur gegen barprodej jen za hotové
  2. in bar v hotovosti

Die, podstatné jméno~, ~s

  1. bar lokál
  2. bar nálevní pult

Das, podstatné jméno~s, ~s

  • bar jednotka tlaku

Vyskytuje se v

bar: bar etw. Gen(zcela) bez čeho jakékoli naděje ap.

Bär: j-m einen Bären aufbindenkomu věšet bulíky na nos, koho vodit za nos

Münze: etw. Akk für bare Münze nehmenbrát co za bernou minci

an: an der Bar sitzensedět u baru

bezahlen: etw. bar/mit Scheck bezahlenzaplatit v hotovosti/šekem co

Fang: der Fang von Bärenlov medvědů

Geld: bares Geldpeníze v hotovosti, hotové peníze

Highlife: hovor. Abends ist Highlife in Tavernen, Bars und Straßencafés.V tavernách, barech a pouličních kavárnách je večer živo.

wie: stark wie ein Bärsilný jako medvěd

mléčný: mléčný bardie Milchbar

peníze: (bares) Geld auf die Handpeníze na ruku

holý: Das ist bare Wirklichkeit!To je holá skutečnost!

hotově: bar zahlenplatit hotově

hotovost: (in) bar bezahlenplatit v hotovosti

medvědice: der Große BärVelká medvědice

obnos: den ganzen Betrag bar auszahlenvyplatit celý obnos v hotovosti

platit: j-m bar zahlenplatit hotově komu

ulovit: Ulovil tu dívku v jednom baru.Er hat das Mädchen in einer Bar aufgegabelt.

zaplatit: in bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlenzaplatit hotově/kartou/na splátky

nos: j-m einen Bären aufbindenvěšet komu bulíky na nos