Hlavní obsah

bar

Přídavné jméno

  • v hotovosti, hotově suma, částka ap.(in) bar bezahlenzaplatit hotověbares Geld habenmít peníze v hotovosti

Přídavné jméno

  1. gegen bar za hotovéVerkauf nur gegen barprodej jen za hotové
  2. in bar v hotovosti

Die, podstatné jméno~, ~s

  1. bar lokál
  2. bar nálevní pult

Das, podstatné jméno~s, ~s

  • bar jednotka tlaku

Vyskytuje se v

mléčný: mléčný bardie Milchbar

peníze: peníze na ruku(bares) Geld auf die Hand

holý: To je holá skutečnost!Das ist bare Wirklichkeit!

hotově: platit hotověbar zahlen

hotovost: platit v hotovosti(in) bar bezahlen

medvědice: Velká medvědiceder Große Bär

obnos: vyplatit celý obnos v hotovostiden ganzen Betrag bar auszahlen

platit: platit hotově komuj-m bar zahlen

ulovit: Ulovil tu dívku v jednom baru.Er hat das Mädchen in einer Bar aufgegabelt.

zaplatit: zaplatit hotově/kartou/na splátkyin bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlen

nos: věšet komu bulíky na nosj-m einen Bären aufbinden

an: an der Bar sitzensedět u baru

bezahlen: etw. bar/mit Scheck bezahlenzaplatit v hotovosti/šekem co

Fang: der Fang von Bärenlov medvědů

Geld: bares Geldpeníze v hotovosti, hotové peníze

Highlife: hovor. Abends ist Highlife in Tavernen, Bars und Straßencafés.V tavernách, barech a pouličních kavárnách je večer živo.

wie: stark wie ein Bärsilný jako medvěd

Bär: j-m einen Bären aufbindenkomu věšet bulíky na nos, koho vodit za nos

Münze: etw. Akk für bare Münze nehmenbrát co za bernou minci