Hlavní obsah

bezahlen

Sloveso

  1. (za)platitetw. bar/mit Scheck bezahlenzaplatit v hotovosti/šekem co
  2. j-n für etw. (za)platit, komu za co finančně odměnit

Vyskytuje se v

Tasche: etw. Akk aus eigener Tasche bezahlenzaplatit co z vlastní kapsy

bar: (in) bar bezahlenzaplatit hotově

Hälfte: etw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

Kasse: Waren an der Kasse bezahlen (müssen)(muset) zaplatit zboží u pokladny

Tod: etw. mit dem Tod(e) bezahlenzaplatit co životem

Voraus: etw. im Voraus bezahlenzaplatit co předem

Gebühr: eine Gebühr bezahlen/entrichtenzaplatit poplatek

irrtümlich: Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.Omylem ten účet zaplatila dvakrát.

Pfand: für etw. Pfand bezahlenzaplatit za co zálohu

bezhotovostně: zaplatit bezhotovostně coetw. bargeldlos bezahlen

bídně: být bídně placenýkümmerlich bezahlt werden

dopředu: zaplatit co dopředuetw. im Voraus bezahlen

hotové: platit co hotovýmietw. mit Bargeld bezahlen

hotovost: platit v hotovosti(in) bar bezahlen

jízdné: platit jízdnédas Fahrgeld bezahlen

nájem: platit nájem měsíc dopředudie Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlen

nájemné: platit nájemnédie Miete (be)zahlen

napřed: platit napředvoraus/im Voraus bezahlen

nižší: zaplatit za co nižší částkufür etw. einen niedrigeren Betrag bezahlen

obsluha: Platí se zvlášť za obsluhu?Muss man den Service extra bezahlen?

off-line: platit off-lineoffline bezahlen

paušálně: paušálně platitpauschal bezahlen

platit: Za co tě platím?Wofür bezahle ich dich?

pokuta: zaplatit pokutu za dopravní přestupekdie Geldstrafe für ein Verkehrsdelikt bezahlen

předem: platit předem co komuj-m etw. im Voraus bezahlen

převod: zaplatit převodemper Überweisung bezahlen

příplatek: zaplatit příplatekeinen Zuschlag bezahlen

šek: platit šekemmit einem Scheck bezahlen

uhradit: uhradit zásilku šekemdie Sendung mit Scheck bezahlen

útrata: zaplatit útratudie Zeche bezahlen

věřitel: zaplatit věřiteli dluhdem Kreditor die Schuld bezahlen

zaplatit: zaplatit hotově/kartou/na splátkyin bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlen

zaplatit: zaplatit si řemeslníkaden Handwerker bezahlen