Hlavní obsah

bezahlen

Sloveso

  1. (za)platitetw. bar/mit Scheck bezahlenzaplatit v hotovosti/šekem co
  2. j-n für etw. (za)platit, komu za co finančně odměnit

Vyskytuje se v

Tasche: etw. Akk aus eigener Tasche bezahlenzaplatit co z vlastní kapsy

bar: (in) bar bezahlenzaplatit hotově

Hälfte: etw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

Kasse: Waren an der Kasse bezahlen (müssen)(muset) zaplatit zboží u pokladny

Tod: etw. mit dem Tod(e) bezahlenzaplatit co životem

Voraus: etw. im Voraus bezahlenzaplatit co předem

Gebühr: eine Gebühr bezahlen/entrichtenzaplatit poplatek

irrtümlich: Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.Omylem ten účet zaplatila dvakrát.

Pfand: für etw. Pfand bezahlenzaplatit za co zálohu

bezhotovostně: etw. bargeldlos bezahlenzaplatit bezhotovostně co

bídně: kümmerlich bezahlt werdenbýt bídně placený

dopředu: etw. im Voraus bezahlenzaplatit co dopředu

hotové: etw. mit Bargeld bezahlenplatit co hotovými

hotovost: (in) bar bezahlenplatit v hotovosti

jízdné: das Fahrgeld bezahlenplatit jízdné

nájem: die Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlenplatit nájem měsíc dopředu

nájemné: die Miete (be)zahlenplatit nájemné

napřed: voraus/im Voraus bezahlenplatit napřed

nižší: für etw. einen niedrigeren Betrag bezahlenzaplatit za co nižší částku

obsluha: Muss man den Service extra bezahlen?Platí se zvlášť za obsluhu?

off-line: offline bezahlenplatit off-line

paušálně: pauschal bezahlenpaušálně platit

platit: Wofür bezahle ich dich?Za co tě platím?

pokuta: die Geldstrafe für ein Verkehrsdelikt bezahlenzaplatit pokutu za dopravní přestupek

předem: j-m etw. im Voraus bezahlenplatit předem co komu

převod: per Überweisung bezahlenzaplatit převodem

příplatek: einen Zuschlag bezahlenzaplatit příplatek

šek: mit einem Scheck bezahlenplatit šekem

uhradit: die Sendung mit Scheck bezahlenuhradit zásilku šekem

útrata: die Zeche bezahlenzaplatit útratu

věřitel: dem Kreditor die Schuld bezahlenzaplatit věřiteli dluh

zaplatit: in bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlenzaplatit hotově/kartou/na splátky

bezahlen: sich bezahlt machenvyplatit se, zaplatit se