Hlavní obsah

tratto

Přídavné jméno

Podstatné jméno mužské

  1. tah štětcem ap., škrt(nutí) perem ap.in un trattojedním tahemdisegno al trattokresba
  2. tratti rysy, znaky charakteristiky ap.tratti di caratterepovahové rysydescrivere qc a grandi trattipopsat co v hrubých rysech
  3. chování, vystupování, ráz, povaha
  4. kus, úsek, část, segment celku ap.
  5. pasáž, úsek textu ap.
  6. chvíle, doba časový úseka(d) un tratto, tutt'a un trattonajednou, náhlea tratti, di tratto in trattosem tam, občas
  7. tah v šachu ap.

Vyskytuje se v

tratto: trattirysy, znaky charakteristiky ap.

beneficio: trarre beneficio da qcmít prospěch z čeho, těžit z čeho

carattere: tratto di caratterepovahový rys

conclusione: trarre le conclusionivyvodit závěry

confidenza: trattare q con confidenzachovat se ke komu důvěrně

conseguenza: trarre le conseguenzevyvodit důsledky

distacco: trattare q con distaccojednat s kým odměřeně

durezza: trattare q con durezzajednat s kým tvrdě

firma: firma di un trattatopodpis smlouvy

inganno: trarre/indurre in inganno quvést v omyl koho

insegnamento: trarre insegnamentopoučit se, vzít si ponaučení

linea: linea tratto-puntočerchovaná čára

Lisbona: Trattato di LisbonaLisabonská smlouva

mascolino: tratti mascolinimužné/chlapské/mužské rysy

modo: modo di trattare qchování ke komu/čemu

origine: trarre origine da qcpocházet, pramenit z čeho

pace: trattato di pacemírová smlouva

pezza: trattare q come una pezza da piedizacházet s kým jako s onucí

profitto: trarre profitto da qcmít užitek, těžit z čeho

proliferazione: trattato di non proliferazione nuclearesmlouva o nešíření jaderných zbraní

riguardo: trattare q con riguardojednat s kým uctivě

schiavo: la tratta degli schiaviobchod s otroky

spada: a spada trattas vytaseným mečem

tratta: tratta degli schiaviobchod s otroky

trattato: trattato scientificovědecké pojednání

trattino: trattino bassopodtržítko

tutto: tutt'a un trattonáhle

vantaggio: trarre vantaggio da qczískat výhodu z čeho, těžit z čeho

oggetto: La tratta come un oggetto.Zachází s ní jako s věcí.

oscurarsi: Il cielo d'un tratto si oscurò.Obloha náhle potemněla.

trattare: Hanno trattato la vendita di ...Dojednali prodej ...

trattarsi: Di che cosa si tratta?O co se jedná?, O co jde?

dado: Il dado è tratto.Kostky jsou vrženy.

pesce: trattare q a pesci in facciazacházet s kým jako s kusem hadru bez respektu

trarre: trarre profitto di qctěžit, vytřískat kapitál z čeho, profitovat na čem