Hlavní obsah

beneficio

Podstatné jméno mužské

  1. di qc prospěch, užitek z čeho, prospěšnost, blahodárnost čehotrarre beneficio da qcmít prospěch z čeho, těžit z čeho
  2. výhoda získaná výsada ap.
  3. benefici požitky, výhody zaměstnanecké ap.
  4. léno
  5. zisk, benefit, výnosbeneficio nettočistý zisk

Vyskytuje se v

beneficio: beneficipožitky, výhody zaměstnanecké ap.

effetto: effetti beneficiblahodárné účinky

prospěch: beneficiare da qc, trarre vantaggio da qcmít z čeho prospěch

přínos: giovare a q/qc, recare beneficio a q/qcbýt pro koho/co přínosem

užitek: trarre profitto da qc, beneficiare di qcmít užitek z čeho

výhoda: benefici socialisociální výhody

zaměstnanecký: benefici per i dipendentizaměstnanecké výhody mimoplatové