Hlavní obsah

trattino

Vyskytuje se v

tratto: trattirysy, znaky charakteristiky ap.

carattere: tratto di caratterepovahový rys

confidenza: trattare q con confidenzachovat se ke komu důvěrně

distacco: trattare q con distaccojednat s kým odměřeně

durezza: trattare q con durezzajednat s kým tvrdě

firma: firma di un trattatopodpis smlouvy

linea: linea tratto-puntočerchovaná čára

Lisbona: Trattato di LisbonaLisabonská smlouva

mascolino: tratti mascolinimužné/chlapské/mužské rysy

modo: modo di trattare qchování ke komu/čemu

pace: trattato di pacemírová smlouva

pezza: trattare q come una pezza da piedizacházet s kým jako s onucí

proliferazione: trattato di non proliferazione nuclearesmlouva o nešíření jaderných zbraní

riguardo: trattare q con riguardojednat s kým uctivě

schiavo: la tratta degli schiaviobchod s otroky

spada: a spada trattas vytaseným mečem

trarre: un film tratto da un romanzo ...film natočený na motivy/základě románu ...

tratta: tratta degli schiaviobchod s otroky

trattato: trattato scientificovědecké pojednání

trattino: trattino bassopodtržítko

tutto: tutt'a un trattonáhle

oggetto: La tratta come un oggetto.Zachází s ní jako s věcí.

oscurarsi: Il cielo d'un tratto si oscurò.Obloha náhle potemněla.

trattarsi: Di che cosa si tratta?O co se jedná?, O co jde?

dado: Il dado è tratto.Kostky jsou vrženy.

pesce: trattare q a pesci in facciazacházet s kým jako s kusem hadru bez respektu

povahový: tratto di caratterepovahový rys

rys: tratti del caratterepovahové/osobnostní rysy

severoatlantický: Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nordvoj., polit. Severoatlantická aliance

úsek: periodo /tratto di tempočasový úsek

jednat: Non mi trattare da stupido!Nejednej se mnou jako s blbcem!

jednat se: Di che (cosa) si tratta?O co se jedná?

jít: Di che (cosa) si tratta?O co jde?

mazlit se: Non tratteremo nessuno con i guanti bianchi.S nikým se nebudeme mazlit.

nakládat: Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.

o: Di che cosa si tratta?O co jde?

: Di che cosa si tratta?Oč běží?

ošetřit: trattare i feritiošetřit zraněné

pojednávat: L'articolo tratta di ...Článek pojednává o ...

psát: Il libro tratta di...V knize se píše o... pojednává

vyřízení: Hanno tre settimane per trattare la richiesta.Na vyřízení žádosti mají tři týdny.

onuce: trattare q come una pezza da piedizacházet s kým jako s onucí

vrhnout: Il dado è tratto.Kostky jsou vrženy.

zkrátka: venir trattato/-a ingiustamentepřijít zkrátka

trattare: Hanno trattato la vendita di ...Dojednali prodej ...