Hlavní obsah

chiedersi

Vyskytuje se v

chiedere: Mi ha chiesto consiglio.Požádal mě o radu.

chiedere: Chiedi l'ora.Zeptej se, kolik je hodin.

chiedere: Hanno chiesto un prezzo ragionevole.Řekli si rozumnou cenu.

mestiere: Chiedi consiglio a uno del mestiere.Popros o radu někoho z oboru/branže.

perdono: Chiedo perdono...Prosím o prominutí..., Omlouvám se...

quanto: Quanto chiede?Kolik (za to) chce?

scusa: Chiedo scusa.Promiňte prosím., Omlouvám se.

venia: Chiedo venia.Promiňte., Omlouvám se.

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.Vi chiedo scusa del ritardo., Scusatemi del ritardo., Scusate il mio ritardo.

ptát se: ptát se sám sebechiedersi, domandarsi

kampak: Kampak asi šel?Mi chiedo dove sia andato.

napočítat: Kolik ti za to napočítali?Quanto ti hanno chiesto/fatto pagare per questo?

naúčtovat: Naúčtoval si za to 2000.Ha chiesto 2000.

někam: Někam ji pozvu. do kina ap.Le chiedo di uscire.

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

požádat: Požádali mě o pomoc.Mi hanno chiesto di aiutarli.

požádat: Mohu tě o něco požádat? laskavost ap.Posso chiederti un favore?

prosba: Mám na Vás prosbu.Le chiedo un favore., Ho un favore da chiedervi.

prosit se: Nikdo se tě o to neprosil!Nessuno ti ha chiesto di farlo!

říct si: Kolik si za to řeknou?Quanto chiedono per quello?

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste mohl ...Mi chiedevo se lei potesse ...

shánět se: Sháněl se po mně někdo?Qualcuno ha chiesto di me?

stát: Nestojím o soucit.Non chiedo compassione.

zeptání: Děkuji za zeptání.Grazie per aver chiesto.

žádat: Žádám vás, abyste...Vi chiedo di...

že: Že by se to vyplatilo?Mi chiedo se ne vale la pena.

že: Že se ptáte! jasněE chiedete pure!