Hlavní obsah

D.D.L.

Vyskytuje se v

capitolato: capitolato (d'oneri)smluvní podmínky součást smlouvy

damigella: damigella (d'onore)družička na svatbě

indiano: indiano (d'America)Indián americký

inseguimento: (gara d')inseguimentostíhací závod, hovor. stíhačka

lente: lente (d'ingrandimento)lupa

ormeggio: (posto d')ormeggioúvaziště lodí ap., přen. kotviště

professore: professore (d'orchestra)člen orchestru

riscontro: riscontro (d'aria)průvan, proud vzduchu

siluro: siluro (d'Europa)sumec (velký)

vivacità: vivacità (d'ingegno)bystrost

abitazione: casa d'abitazioneobytný/bytový dům

abitudine: come d'abitudinejako obvykle

accendersi: accendersi d'irarozlítit se

accertamento: accertamento d'impostavyměření daně

acciaio: přen. d'acciaioocelový, z oceli

accompagnamento: lettera d'accompagnamentoprůvodní dopis

accordo: d'accordo con qcv souladu s čím

accusa: testimone d'accusasvědek obžaloby

acqua: acqua a catinelle, rovescio d'acqualiják, průtrž (mračen)

acquisto: potere d'acquistokupní síla

addio: lettera d'addiodopis na rozloučenou

addolcitore: addolcitore d'acquazměkčovač vody

affare: viaggio d'affarislužební cesta

agenzia: notizia d'agenziaagenturní zpráva

aglio: spicchio d'agliostroužek česneku

aiuto: essere d'aiuto a qbýt nápomocný

albo: albo d'oro, albo d'onorečestný seznam vítězů, odměněných ap.

alimentazione: pompa d'alimentazionepalivové čerpadlo

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

altura: d'alturahlubokomořský, hlubinný na širém moři

amico: amico d'infanziakamarád z dětství

angora: gatto d'angoraangorská kočka

animazione: film d'animazioneanimovaný film

animo: stato d'animostav mysli, (duševní) rozpoložení

annata: vino d'annataarchivní/ročníkové víno

apertura: apertura d'entrata/d'uscita/di scaricovstupní/výstupní/výpustný otvor

appalto: gara d'appaltoveřejná soutěž, tendr o zakázku

appello: corte d'appelloodvolací soud

appuntamento: appuntamento d'affari/ amorosoobchodní/milostná schůzka

arancia: succo d'aranciapomerančový džus

architettura: architettura d'internibytová architektura

arco: mat. minuto/secondo d'arcoúhlová minuta/vteřina

ardere: ardere d'irabýt vzteky bez sebe

argento: d'argentostříbrný, stříbřitý

aria: corrente/colpo d'ariaprůvan

arresto: mandato/ordine d'arrestozatykač

arte: opera d'arteumělecké dílo

artificio: fuochi d'artificioohňostroj

artiglieria: pezzo d'artiglieriadělo

asilo: diritto d'asiloprávo na azyl

assaggio: d'assaggiozkušební, testovací

assalto: d'assaltoi přen. útočný

attesa: sala d'attesačekárna

autore: d'autoreautorský dílo ap.

autorità: d'autoritàz úřední (pravo)moci, přen. autoritativně

autunno: d'autunnona podzim

avanguardia: d'avanguardiaavantgardní, přen. pokrokový, progresivní, špičkový technologie ap.

avanti: di/da qui in avanti, d'ora in avantiodteď nadále

avanzo: d'avanzovíce než dost, nadbytek, nazbyt, ažaž, hojnost, hojně

avena: fiocchi d'avenaovesné vločky

avorio: geog. la Costa d'AvorioPobřeží slonoviny

avventura: d'avventuradobrodružný film ap.

azione: d'azioneakční film i osoba

azzardo: d'azzardohazardní

balzo: d'un balzov mžiku, rázem

banca: banca centrale/d'affaricentrální/obchodní banka

becco: becco d'oca/di cicognapinet(k)a, vlásenka

biglietto: biglietto d'invitopozvánka

bobina: bobina d'accensionezapalovací cívka

boccata: prendere una boccata d'arianadýchat se čerstvého vzduchu

boia: Boia d'un mondo!K čertu!

bomba: bomba d'aereoletecká puma

bombola: bombola d'ossigenokyslíková bomba

bracciale: bracciale d'oro/di perle/di diamantizlatý/perlový/diamantový náramek

bussolotto: (gioco d)i bussolottiskořápky hra

caduta: caduta d'acquavodopád

calcio: calcio d'angolorohový kop

camera: camera d'ospedalenemocniční pokoj

angolo: (calcio d')angoloroh, rohový kop

agent: agente d'assicurazionipojišťovací agent

akční: film d'azioneakční film

angorský: coniglio d'angoraangorský králík

anuitní: pagamento d'annualitàanuitní splátka

apríl: fare un pesce d'aprile a qvyvést koho aprílem

aukční: sala d'asta, firma casa d'asteaukční síň

autorský: diritti d'autore per qcpráv. autorská práva k čemu

ano: souhlasíš? (Sei) d'accordo?, opravdu Veramente?, do telefonu - prosím Pronto!Ano?

absorpční: capacità d'assorbimentoabsorpční schopnost