Hlavní obsah

accusa

Vyskytuje se v

avvocato: avvocato della accusazástupce obžaloby

gabbia: gabbia (degli accusati)lavice obžalovaných

malessere: accusare un leggero malesserepociťovat lehkou nevolnost

prosciogliere: prosciogliere q da tutte le accusezprostit koho viny ve všech bodech obžaloby

ricevuta: accusare ricevuta di qcpotvrdit přijetí čeho

křivě: křivě obvinit kohoaccusare q falsamente

křivý: křivé obviněnífalsa accusa

obvinění: křivé obviněnífalsa accusa

obvinění: vznést obvinění proti komuaccusare q, imputare q, muovere le accuse contro q

obžaloba: zprostit koho viny ve všech bodech obžaloby/obžaloby v plném rozsahuprosciogliere/assolvere q da tutte le accuse

potvrdit: potvrdit přijetí čehoaccusare ricevuta di qc

příjem: potvrdit příjem čehoconfermare il ricevimento di qc, accusare ricevuta di qc

žalovaný: práv. žalovaná stranala parte accusata

nařknout: Byl nařčen z krádeže.Fu accusato di un furto.

obvinit: Byl obviněn z krádeže.È stato accusato di furto.

odmítnout: Odmítl všechna obvinění.Ha negato tutte le accuse.

propustit: Obžalovaného propustili.L'accusato è stato dimesso.