Hlavní obsah

obvinění

Podstatné jméno, rod střední

  • z čeho accusa f di qc(bod obžaloby) imputazione fkřivé obviněnífalsa accusavznést obvinění proti komuaccusare q, imputare q, muovere le accuse contro q

Vyskytuje se v

křivě: křivě obvinit kohoaccusare q falsamente

křivý: křivé obviněnífalsa accusa

zprostit: zprostit koho obvinění/obžaloby soudněprosciogliere q

zproštění: práv. zproštění viny/obviněníassoluzione , proscioglimento

obvinit: Byl obviněn z krádeže.È stato accusato di furto.

odmítnout: Odmítl všechna obvinění.Ha negato tutte le accuse.

accusa: křivé obviněnífalsa accusa

addebito: obvinit, obviňovat koho, připisovat vinu komumuovere un addebito a q

consegnare: předat obviněného spravedlnosticonsegnare il colpevole alla giustizia

dare: (ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na kohodare la colpa a q di qc

sollevare: vznést obvinění proti komusollevare l'accusa contro q

colpire: i přen. střílet naslepo, chrlit obvinění bez rozmyslucolpire nel mucchio

obvinění: křivé obviněnífalsa accusa