Hlavní obsah

suivi [sɥivi]

Vyskytuje se v

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

cours: suivre son coursprobíhat normálně

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

exemple: exemple à suivrenásledováníhodný příklad

marche: marche à suivrepostup

suivant: (Au) suivant !Další! prosím

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

campo: Je me suis donné campo.Udělal jsem si volno.

convertir: Je suis de son avis, il m'a converti.Souhlasím s ním, přesvědčil mě.

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dévorer: Je suis dévoré par les moustiques.Žerou mě komáři.

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

nul: Pour le bricolage, je suis nul.Jako domácí kutil jsem úplně levý.

obligé: Je vous suis bien obligé.Jsem vám velmi zavázán.

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

: D'où il suit que...Z toho plyne, že...

penser: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

pour: Je suis pour.Jsem pro.

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

battu: suivre les sentiers battusubírat se vyšlapanou cestou sledovat tradiční postupy ap.

candidat: Je ne suis pas candidat !To mě neláká!

confus: Je suis confus.Lituji., Je mi to líto.

donc: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

fil: suivre le fil de ses idéessledovat tok svých myšlenek

jour: Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.Časy se mění, co bylo, není.

mouvement: suivre le mouvementjít s proudem

tombe: suivre qqn dans la tombebrzy odejít za kým

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho