Hlavní obsah

paye [pεj]

Podstatné jméno ženské

  1. výplata, vyplácení mzdy ap.
  2. období mezi dvěma výplatami
  3. mzda, plat

Vyskytuje se v

payer: se payerplatit se

tiers: tiers payantpřímá úhrada (části) výloh na lékařskou péči

comptant: payer comptantplatit hotově

dette: payer une dettesplatit dluh

mensualité: payer par mensualitésplatit v měsíčních splátkách

or: être payé en orbýt placen ve zlatě

poids: payer au poids de l'orplatit zlatem příliš draze

port: en port payévyplaceně

condamner: On l'a condamné à payer une amende.Byl odsouzen k zaplacení pokuty.

sourciller: Il a payé sans sourciller.Zaplatil a ani nehnul brvou.

tarif: payer plein tarif(za)platit plnou cenu

cassé: payer les pots casséspykat, platit za něco

cher: Il me le payera cher.To mi draze zaplatí.

confortablement: confortablement payédobře (za)placený

mine: ne pas payer de minenevypadat sympaticky

ongle: payer rubis sur l'onglezaplatit hned

personne: payer de sa personneosobně se angažovat, postavit se čelem

pinte: se payer une pinte de bon sangdobře se bavit, rozšoupnout se

poche: payer de sa pocheplatit ze svého

pot: payer les pots casséspykat, platit za něco

tribut: payer tribut à la naturezaplatit daň přírodě zemřít

kapsa: payer qqch de sa pochezaplatit co z vlastní kapsy

nájem: payer un loyer élevéplatit vysoký nájem

placený: travail bien/mal payédobře/špatně placená práce

předem: payer d'avancezaplatit předem

služba: payer qqn pour ses serviceszaplatit komu za jeho služby

splácet: payer une dettesplácet dluh

třináctý: être payé sur treize moisdostávat třináctý plat

výplatní: bulletin de salaire/payevýplatní páska

dopředu: payer/commander qqch d'avancezaplatit/objednat co dopředu

hotově: payer en liquide/cash/comptant/en espècesplatit hotově

hotovost: payer en liquidezaplatit v hotovosti

napřed: payer d'avanceplatit napřed

platit: payer/régler par chèque/par mandat/en espècesplatit šekem/složenkou/hotově

šek: régler/payer par chèqueplatit šekem

útrata: payer sa consommationzaplatit útratu

zaplatit: payer en liquidezaplatit v hotovosti

dělat: se payer la tête de qqndělat si z koho blázny

draze: Tu me le payeras.To ti přijde draho.

haléř: payer qqch à qqn jusqu'au dernier souzaplatit komu co do posledního haléře

krejcar: payer rubis sur l'onglezaplatit co do krejcaru

navařit: Qui casse les verres les paie.Co sis navařil, to si taky sněz.

vysoký: payer un lourd tributpřen. (za)platit vysokou daň

zkusit: être payé pour le savoirzkusit to na vlastní kůži

zvláštní: Il ne paie pas de mine.Nedělá zvláštní dojem.