Hlavní obsah

parlé [paʀle]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

entendre: entendre parler de qqchdoslechnout se co

parler: se parlermluvit spolu

proprement: à proprement parlervlastně, přesně řečeno

abondance: parler avec abondancemluvit lehce

après: après avoir parlé infinitif passékdyž promluvil

clarté: s'exprimer/parler avec clartévyjadřovat se/mluvit jasně

de: parler de toutmluvit o všem

élogieux: parler de qqn en termes élogieuxmluvit o kom pochvalně

façon: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

généralement: généralement parlantobecně řečeno

intelligible: parler de façon peu intelligiblemluvit nesrozumitelně

journal: journal parlézprávy v rádiu

parlé: journal parlérozhlasové zprávy

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

dont: l'homme dont on parlemuž, o němž se mluví

élan: parler avec élanmluvit nadšeně

en: Il parle en connaisseur.Hovoří jako znalec.

or: parler d'ormluvit moudře

parlant: cinéma parlantzvukový film

cantonade: parler à la cantonademluvit neadresně

corde: Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.V domě oběšence nemluv o provaze.

mieux: Parler est bien, se taire est mieux.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

mot: parler à mots couvertsmluvit v narážkách