Hlavní obsah

puesta

Podstatné jméno ženské

  1. uvedení, položení, postavení, vloženípuesta en escenauvedení na scénupuesta en marchanastartování auta ap.
  2. západ slunce ap.puesta del solzápad slunce
  3. snůška snesená vajíčka
  4. snesení, snášení vajec

Vyskytuje se v

cabello: běhat mráz po zádech, vstávat vlasy hrůzou na hlavě komu hrůzou ap.ponérsele a algn los cabellos de punta

camino: vydat se na cestu, vyrazit, vyjetponerse en camino

cascabel: nést kůži na trh, vzít na sebe rizikoponer el cascabel al gato

evidencia: dokázat, prokázat, odhalitponer/quedar en evidencia

hora: nařídit, seřídit hodiny ap.poner en hora

manifiesto: ukázat, předvéstponer de manifiesto

mesa: bez starostí, bezstarostněa mesa puesta

órbita: vypustit na oběžnou dráhuponer en órbita

pelo: běhat mráz po zádech, vstávat vlasy na hlavě komu hrůzou ap.ponérsele a algn los pelos de punta

piel: vžít se do čí situacemeterse/ponerse en la piel de algn

poner: nařídit, seřídit, nastavit hodiny ap.poner en hora

práctica: uvést do praxe, uskutečnit, provéstllevar a la/poner en práctica

punto: seřízení, nastavení, zaostření diapozitivu ap.puesta a punto

quitar: odnímatelný, oddělávací, sundávacíde quita y pon

regla: dát do pořádku, uspořádatponer en regla

rojo: zrudnout, zčervenat studemponerse rojo

sentido: věnovat maximální pozornost komu/čemuponer sus cinco sentidos en alg(n)

sitio: ukázat komu, kde je jeho místo, vykázat do patřičných mezí kohoponer a algn en su sitio

solfa: zesměšnit, shoditponer en solfa

tapete: nastolit otázku, vynést na světloponer/colocar sobre el tapete

tela: zpochybnit co, pochybovat o čemponer alg en tela de juicio

tomate: zrudnout studem ap.ponerse como un tomate

acuerdo: dohodnout se, shodnout seponerse de acuerdo

afán: vložit velké úsilí do čehoponer mucho afán en alg

callejero: pouliční (prodejní) stánekpuesto (de venta) callejero

cara: zamračit se, zakabonit se, zatvářit se nevrleponer mala cara

cimiento: položit základyechar/poner los cimientos

claro: objasnit, vysvětlitponer en claro

comunicación: spojit se s kým telefonem ap.ponerse en comunicación con algn

confianza: vložit důvěru v kohoponer su confianza en algn

cubierto: (s)krýt se, schovat se před nepřízní, útokem ap.ponerse a cubierto

cuerno: nasadit parohy komuponer los cuernos a algn

defensiva: přejít do defenzívyponerse a la defensiva

duda: zpochybnit, uvést do pochybponer en dudas

énfasis: klást důraz na co, zdůraznit coponer énfasis en alg

enfermo: onemocnětcaer/ponerse enfermo

escalar: povýšit, postoupit v zaměstnání ap.escalar posiciones/puestos

examen: podrobit zkoušceponer/someter a un examen

funcionamiento: uvést do chodu, rozběhnout, rozjet systém, zařízení ap.poner en funcionamiento

furioso: rozzuřit se, hrozně se naštvat na kohoponerse furioso con/contra algn

humor: dobře naladitponer de buen humor

impedimento: (za)bránit čemu, znemožnit coponer impedimentos a alg

marcha: uvést do choduponer en marcha

puesta: uvedení na scénupuesta en escena

puesto: k prostřenému stolua mesa puesta

riesgo: vystavit nebezpečí koho/coponer (a) alg(n) en riesgo

socorro: lékařská služba první pomoci zařízenícasa/puesto de socorro

sol: vycházející/zapadající sluncesol naciente/poniente

zancadilla: podkopnout nohu, podrazit nohyponer la zancadilla

despertador: nastavit budík na sedmouponer el despertador a las siete

escena: hrát, dávat divadelní hruponer en escena

importar: Bude ti vadit, když zapnu rádio?¿Te importa si pongo la radio?

línea: postavit se do řadyponerse en línea

primera: zařadit/dát tam jedničkuponer/meter la primera

bota: být připravený/nastartovaný/nachystanýestar de botas/con las botas puestas

traba: klást překážky, házet klacky pod nohyponer trabas

listón: nasadit vysokou laťkuponer el listón alto

malo: (za)tvářit se kysele na návrh, osobu ap.poner mala cara

dávat: dávat v televiziponer/echar/dar en la televisión, televisar

hnát se: hnát se krev do tváře komuenrojecerse, ruborizarse, ponerse colorado algn

klást: klást (si) podmínkyponer condiciones

květinový: květinový stánekpuesto de flores

nařídit: nařídit (si) hodinkyponer el reloj en hora

nasadit: nasadit siponerse

otázka: klást otázky komuhacer/formular/poner preguntas a algn

palice: vzít si co do palicemeterse/ponerse alg entre ceja y ceja

paráda: dát/hodit se do parádyponerse en gala

pěkně: pěkně se obléciponerse guapo

podrazit: i přen. podrazit nohy komuponer la zancadilla a algn, zancadillear, hacer tropezar a algn

pohodlí: udělat si pohodlíponerse cómodo, acomodarse

pochod: dát se na pochodponerse en marcha

postavit se: postavit se z profiluponerse de perfil

pozor: voj. postavit se do pozorucuadrarse, ponerse en posición de firme(s)

profil: postavit se z profiluponerse de perfil

bokem: dát (si) bokem peníze ap.poner al lado, poner aparte, apartar, guardar

budík: nastavit budík na 7poner el despertador a las 7

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

inzerát: podat si inzerát (do novin)poner anuncio (en un periódico)

lednice: Dej to do lednice.Ponlo en la nevera.

místo: pracovní místopuesto de trabajo

mučednický: expr. nasadit mučednický výrazponer cara de mártir

na: Položil knihu na stůl.Puso el libro sobre la mesa.

nastražit: nastražit pastponer una trampa

natřít: natřít se (krémem)ponerse crema, untarse con crema

navonět: Navoněla se parfémem.Se puso un perfume.

nevadit: Nevadí ti, když zapnu rádio?¿Te importa si pongo la radio?

obléct: obléct si tričko narubyponerse la camiseta al revés

obout: obout si teniskyponerse zapatillas

obsadit: obsadit druhé místoclasificarse/quedar segundo, ocupar el segundo puesto

oko: klást okaponer trampas

postavit: Kam to mám postavit?¿Dónde lo pongo?

potíž: dělat potížeponer dificultades, dar problemas

barva: hrát všemi barvamiponerse de mil colores

bílý: dát černé na bílémponer negro sobre blanco, poner por escrito

bolavý: dotknout se bolavého místaponer el dedo en la llaga, tocar la herida

cuchat: cuchat nervy komuatacar los nervios, poner los nervios de punta a algn

hrát: hrát dvojí hru/na dvě stranyjugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablo

chod: uvést do choduponer en marcha

chválit: chválit až do nebes co/kohoponer (a) alg(n) en las nubes

ježit se: Vlasy se mu ježí hrůzou.Se le ponen los pelos de punta de miedo.

klacek: házet klacky pod nohyponer chinas, minar el terreno

kráva: Sousedova kráva lepší mléko dává.La gallina de mi vecina más huevos pone que la mía.

krk: dát nůž na krk komuponer a algn entre la espada y la pared

kůže: Z toho mi naskakuje husí kůže.Eso me pone la piel de gallina.

laťka: nasadit laťku příliš vysokoponer el listón demasiado alto

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněponer los puntos sobre las íes

mantinel: dát komu/čemu mantinely zjednat pořádekponer los límites a alg(n)

míra: uvést věci na pravou míruponer las cosas en su punto, poner los puntos sobre las íes

muška: Má dobrou mušku.Donde pone el ojo, pone la bala.

obrácený: obrácený vzhůru nohamapuesto patas arriba

obrátit: obrátit oči v sloupponer los ojos en blanco

oheň: Dal by za ni ruku do ohně.Pondría la mano en el fuego por ella.

paroh: nasadit komu parohyponer cuernos a algn

pero: chopit se peraponerse a escribir

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.

pravý: mít srdce na pravém místětener el corazón bien puesto