Hlavní obsah

budiž

Částice

  • que sea asíBudiž mu země lehká.Que en gloria esté.

Vyskytuje se v

acorde: souhlasit s čím, být zajedno v čemestar acorde en/con alg

airoso: uspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)salir/quedar airoso

alerta: být v pohotovostiestar en alerta

antedicho: jak bylo řečenopor lo antedicho

apuro: být v úzkých, mít potížeestar en apuro(s)

atento: dávat pozor, být pozornýestar atento

bestia: být hrubý na koho, hrubě nakládat s kýmser bestia con algn

bondad: Buďte tak laskav a...Tenga la bondad de...

capaz: být všeho schopnýser capaz de todo

causar: být v módě, hovor. letětcausar furor

centinela: být na hlídce, hlídkovatestar de/hacer centinela

chino: být španělská vesnice něco nesrozumitelnéhosonar a chino

comparación: být nesrovnatelnýno tener comparación

confianza: důvěřovat komu/čemu, věřit v koho/co, být přesvědčen o čemtener confianza en alg(n)

consciencia: uvědomovat si co, být si vědom čehotener consciencia de alg

consciente: uvědomovat si co, být si vědom čehoser consciente de alg

consecuencia: odpovídat, být v souladu v logickém důsledkuguardar consecuencia

constar: aby bylo jasnoque conste

cosquillas: být lechtivýtener cosquillas

cuajado: být ohromený, zůstat stát údivemquedarse cuajado

cuartel: nedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.no dar cuartel a algn

cuenta: být starost kohocorrer por cuenta de algn

cuidado: dávat (si) pozor na co, být opatrnýtener cuidado con alg

culpa: být zodpovědný, moci za co, zavinit cotener la culpa de alg

culpable: zavinit, moci, nést vinu, být zodpovědný za co nehodu ap.ser culpable de alg

curiosidad: být zvědavý na cosentir curiosidad por alg

defensiva: (být) v defenzívě(estar) a la defensiva

demás: být zbytečnýestar por demás

desmedro: (být) na úkor čeho(ir) en desmedro de alg

detrimento: být ke škodě/na újmu komu/čemuir en detrimento de alg(n)

dispuesto: být rozhodnutý do toho jítestar dispuesto a dar la batalla

duda: není pochybno cabe/hay duda

dudoso: být na pochybách, mít pochybnostiestar dudoso

ejemplo: jít příkladem, být vzorem komudar ejemplo a algn

enganche: být závislý na čem, být nadšený pro cotener (un) enganche con alg

enojo: být naštvaný na koho, cítit zlost vůči komusentir enojo contra algn

entredicho: mít špatnou pověst, být spornýestar en entredicho

envolver: být zapleten do čehoverse envuelto en alg

error: být na omylu, mýlit seestar/encontrarse en el/un error

escaso: být chudý na co, postrádat, nedostávat se coestar escaso de alg

ese: To je jiná.Esa es otra.

estar: ležet, být položenýestar tendido

excusar: Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...Excusa decir que...

expectativa: očekávat co, být v očekávání čehoestar en/a la expectativa de alg

formar: (z)účastnit se, být/stát se součástí čehoformar parte de alg

fresco: být chladnohacer fresco

gancho: být přitažlivýtener gancho

gusto: Těší mě., Potěšení je na mé straně. při představování, odpověďEl gusto es mío.

helado: zůstat jako opařený, být ohromenýquedarse helado

hoy: Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.Es para hoy.

a: Je to odtud 10 km.Está a 10 km de aquí.

aburrido: být nudnýser aburrido

admirar: být obdivuhodnýser de admirar

agradecer: Jsem ti za to zavázán.Te lo agradezco.

alcance: být v dosahu čeho, být dostupný pro kohoestar al alcance de alg

alguien: Myslí si, že je někdo.Se cree alguien.

apogeo: být na vrcholuestar en el apogeo

aprieto: být v úzkýchestar en aprieto

auge: být v největším rozkvětu/na vrcholuestar en auge

bajón: být v útlumudar/sufrir/tener un bajón

buen: Je pěkně.Hace buen tiempo.

caber: Není pochyb.No cabe duda./¡Qué duda cabe!

callar: Ztichni!, Zmlkni!, Buď zticha!¡Cállate!

calor: Je teplo.Hace calor.

cansado: být unavenýestar cansado

cargado: být plný čehoestar cargado de alg

catarro: být nachlazený, mít rýmuestar con catarro

claro: Je to jasné?¿Está claro?

cómodo: cítit se příjemně kdo, být příjemně komuestar cómodo algn

contra: Jsem proti.Estoy en contra.

cuando: Až budeš chtít...Cuando quieras...

cuánto: Kolikátého je dnes?¿A cuántos estamos hoy?

dónde: Kde jsi?¿Dónde estás?

encabezar: být v čele tabulkyencabezar la clasificación

engaño: být vyveden z omylusalir del engaño

escape: nebýt jiné východisko, nebýt únikuno haber escape

extrañar: Není divu, že...No es de extrañar que...

fecha: Kolikátého je dnes?¿Qué fecha es hoy?

forma: být ve forměestar en forma

frío: Je mi zima.Tengo frío.