Hlavní obsah

ese

Zájmenopl. esos, esas

Podstatné jméno ženské

  1. es název hlásky
  2. esko, esíčko předmět ve tvaru S

Vyskytuje se v

ser: To snad není možné!, Cože!¡Cómo es eso!

todo: ale, avšak, nicméněcon todo (y con eso)

eso: kolem třetí hodinya eso de las tres

nada: žádné takovéde eso nada

qué: A co má být?¿Y eso qué?

contra: nevýhody té prácelas contras de ese trabajo

fecha: v těch dnech, v té doběpor esas fechas

por: protopor eso

precisamente: právě protoprecisamente por eso

a: a protoasí es que, (y) por eso

doba: od/do té dobydesde/hasta ese momento

proto: a protos oznam. způsobem y por eso, se spoj. způsobem de ahí que

rvát: To mi rve srdce.Eso me parte el alma.

takový: nic takovéhonada de eso, de eso nada

baštit: Tak to ti nebaštím.Eso no te lo trago.

brát: To bych bral. chtělMe gustaría eso.

dokola: Mluví o tom pořád dokola.No para de hablar de eso.

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

kašlat: Kašlu na to. je mi to fuk(Eso) Me importa un rábano/un pimiento, vulg. Me importa una mierda., Maldito lo que me importa., Me lo refanfinfla., nechám tomu volný průběh Ruede la bola.

líbit se: To se mi (ne)líbí.Eso (no) me gusta.

měnit: To na věci nic nemění.Eso no cambia las cosas.

mířit: Kam tím míříte?¿Qué quiere decir con eso?

myslet: Co tím myslíš?¿Qué quieres decir con eso?

nanic: Je mi z toho nanic.Me da asco., Se me revuelve el estómago (de eso)., na zvracení Me da náuseas.

někdy: někdy k ránua eso de la madrugada, a las tantas de la madrugada

odskákat: To si odskáčeš!¡(Ya) Me las pagarás!, ¡Vas a pagar por eso!

omlouvat: To ji neomlouvá.Eso no la disculpa.

omrzet (se): Omrzelo ho to.Se hartó de eso.

ono: To není ono.No es eso.

patřit: Komu to patří?¿A quién pertenece eso?

pocit: Jaký je to pocit?¿Cómo se siente eso?

počkat: To počká.Eso puede esperar.

potrvat: Jak dlouho to potrvá?¿Cuánto tiempo durará eso?

povědomý: Je mi to povědomé.(Eso) Me suena.

právě: Právě proto.Precisamente por eso.

připomínat: To mi připomíná jeden vtip.Eso me recuerda un chiste.

říct: Co tím chceš říct?¿Qué quieres decir con eso?

sám: To se rozumí samo sebou.Eso se entiende por sí mismo.

sázet: přen. Na to bych nesázel. nespoléhalEso no es tan seguro.

smysl: To nemá smysl.Eso no sirve para nada., Eso no tiene (ningún) sentido.

ese: To je jiná.Esa es otra.

společný: S tím nemám nic společného.No tengo nada que ver con eso.

starat se: O to se nestarej.No te preocupes por eso., nepleť se do toho No es asunto tuyo.

ten, ta, to: Kdo je ten mladík?¿Quién es ese joven?

těšit: To mě těší.Me alegro de eso.

trápit se: Už se tím netrap.Ya no te preocupes más por eso.

třeba: Je na to třeba spousta odvahy.Hay que tener mucho valor para eso.

tutovka: Je to tutovka.Eso es pan comido., hovor. Está chupado.

uškodit: To ti nijak neuškodí.Eso no te matará/hará daño.

všimnout si: Nevšiml jsem si toho.No me di cuenta (de eso).

vtipkovat: O tom se nevtipkuje.Eso no es para bromas.

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.Paso de eso.

vymstít se: To se ti vymstí.Eso te costará caro., Sufrirás las consecuencias.

vystačit: S tím vystačím na týden.Eso me durará una semana., Me bastará para una semana.

zamlouvat se: To se mi moc nezamlouvá.Eso no me gusta mucho.

zařídit: Zařídím to.Me encargo de eso., Lo arreglaré yo.

zdání: O tom nemám ani zdání.No tengo ni idea de eso.

zklamat: To mě zklamalo.Eso me ha desilusionado.

zmínka: To stojí za zmínku.Eso es digno de mención., Merece la pena mencionarlo.