Hlavní obsah

nevelký, neveliký

Vyskytuje se v

Británie: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

čínský: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

království: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

pátek: náb. Velký pátekСтра́стная пя́тница

Petr: Petr VelikýПётр Вели́кий

písmeno: velké/malé písmenoпрописна́я/строчна́я бу́ква

pivo: velké pivoкру́жка пи́ва, пол-ли́тра пи́ва

potřeba: velká potřebaиспражне́ние

půst: Velký půst od Popeleční středy do VelikonocВели́кий пост

pysk: anat. velké/malé stydké pyskyбольши́е/ма́лые половы́е гу́бы

revoluce: Velká francouzská revoluceВели́кая францу́зская револю́ция

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

spojený: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaСоединённое короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třesk: astron. velký třeskБольшо́й Взрыв

v, ve: obchodovat ve velkémторгова́ть о́птом

válka: hist. Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

vápno: velké vápno pokutové územíштрафна́я (пло́щадь)

velký: velká vodaбольша́я вода́

vlastenecký: Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

voda: velká vodaбольша́я вода́

zeď: Velká čínská zeďВели́кая кита́йская стена́

zvíře: velké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

dilema: Mám velké dilema.Стою́ на распу́тье.

dost: Už je dost velký.Он уже́ доста́точно взро́слый.

elektrospotřebič: velké/malé elektrospotřebičeкру́пная/ме́лкая бытова́я те́хника

nadělat: nadělat velké penízeнажи́ть больши́е де́ньги

pocta: Je to pro mě velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

podnikání: podnikání ve velkémкру́пное предпринима́тельство

porce: malá/velká porceма́лая/больша́я по́рция

přikládat: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

působit: působit velké starostiдоставля́ть мно́го хло́пот

sucho: Panuje velké sucho.Сто́ит за́суха.

vliv: mít velký vlivиме́ть большо́е влия́ние/авторите́т

výběr: velký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нт

význam: přikládat čemu velký významпридава́ть большо́е значе́ние чему

zanechat: zanechat velký dojemоста́вить си́льное впечатле́ние

budoucnost: má (před sebou) velkou budoucnost kdoбольши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее кого

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíпо всей вероя́тности

strach: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ велики́.

vážnost: být ve veliké vážnosti u kohoбыть в почёте у кого

бамбу́ковый: panda velká, medvěd bambusový бамбу́ковый медве́дь

боя́знь: chorobný strach z velkého prostoru, agorafobieбоя́знь простра́нства

бу́ква: velké/malé písmenoпрописна́я/стро́чная бу́ква

вели́кий: Velká vlastenecká válkaВели́кая Оте́чественная война́

величина́: veliký jako kdo/coвеличино́й с кого/чего

головно́й: velký mozek головно́й мозг

кита́йский: Velká čínská zeďКита́йская стена́

оте́чественный: Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSRВели́кая Оте́чественная война́

предпринима́тельство: podnikání ve velkém (rozsahu)кру́пное предпринима́тельство

револю́ция: Velká říjnová socialistická revoluceВели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́ция

стриж: rorýs velkýстриж белобрю́хий

таз: velká/malá pánevбольшо́й/ма́лый таз

вероя́тность: s největší pravděpodobnostíпо все́й вероя́тности

глаз: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.

горизо́нт: má (před sebou) velkou budoucnostбольши́е горизо́нты у кого

диле́мма: mít velké dilemaстоя́ть пе́ред сло́жной диле́ммой

кру́пный: velké penízeкру́пные де́ньги

прописно́й: velké písmenoпрописна́я бу́ква

разменя́ть: vyměnit velký byt na dvaразменя́ть большу́ю кварти́ру на две

рост: Jsme stejně vysocí/velcí.Мы с ним одного́ ро́ста.

спрос: jít na odbyt, těšit se velkému zájmuпо́льзоваться больши́м спро́сом

тропи́ческий: tropické horko, přen. velké vedroтропи́ческая жара́

число́: velký počet osobбольшо́е число́ люде́й

полёт: velké zvíře o vlivném člověku пти́ца высо́кого полёта

страх: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.