Hlavní obsah

чёрный

Vyskytuje se v

день: horší časy, pro strýčka Příhoduчёрный день

дыра́: černá díraчёрная дыра́

я́щик: černá skříňka v letadleчёрный я́щик

бе́лый: černé na bílémчёрным по бе́лому

дрозд: kos černýчёрный дрозд

пе́рец: pepř černýчёрный пе́рец

пи́во: tmavé/černé pivoтёмное/чёрное пи́во

спи́сок: přen. černá listinaчёрный спи́сок

хлеб: černý/bílý/žitný chlébчёрный/бе́лый/ржано́й хле́б

шокола́д: hořká/černá čokoládaго́рький/чёрный шокола́д

вход: zadní vchodчёрный вход

ма́гия: černá magieчёрная ма́гия

сморо́дина: bílý/červený/černý rybízбе́лая/кра́сная/чёрная сморо́дина

чёрный: černé figurky чёрные фигу́ры

кобе́ль: Z černé bílou neuděláš.Чёрного кобеля́ не отмо́ешь добела́.

сбереже́ние: úspory na horší časyсбереже́ния на чёрный день

bokem: dát (si) peníze bokemотложи́ть де́ньги на чёрный день

čaj: černý/zelený čajчёрный/зелёный чай

čáp: čáp černýчёрный а́ист

černý: černá kávaчёрный ко́фе

figurka: černé/bílé figurkyчёрные/бе́лые фигу́ры

horší: horší časyчёрный день

listina: přen. černá listinaчёрный спи́сок

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

neštovice: med. pravé neštoviceнатура́льная/чёрная о́спа

obchod: černý obchodчёрный ры́нок

panter: černý panterчёрная панте́ра

pepř: pepř mletý(чёрный) пе́рец мо́лотый

pivo: černé/tmavé pivoтёмное/чёрное пи́во

rybíz: rybíz černýчёрная сморо́дина

sjezdovka: černá sjezdovkaчёрная тра́сса для (скоростно́го) спу́ска

skříňka: let. černá skříňkaчёрный я́щик

tisk: černobílý/barevný tiskчёрная/цветна́я печа́ть

trh: černý/volný trhчёрный/откры́тый ры́нок

uhel: vlasy černé jako uhelу́гольные во́лосы, во́лосы чёрные как смоль/у́голь

vdova: zool. černá vdovaчёрная вдова́

chléb: tmavý/bílý/žitný chlébчёрный/бе́лый/ржано́й хлеб

káva: černá kávaчёрный ко́фе

kaviár: černý kaviárчёрная икра́

nejraději: Nejraději mám černé pivo.Бо́льше всего́ я люблю́ чёрное пи́во.

oliva: zelené/černé olivyзелёные/чёрные масли́ны

těžký: těžká práceтяжёлая/чёрная рабо́та

tmavý: tmavý chlébчёрный хлеб

zadní: zadní vchodчёрный вход

bílý: černé na bílémчёрным по бе́лому

na: černé na bílémчёрным по бе́лому

ras: být jako ras na kohoдержа́ть в чёрном те́ле кого

schovat: schovat si co na horší časyотложи́ть на чёрный день

stranou: dát (si) něco stranouотложи́ть на чёрный день

vchod: jít postranním/zadním vchodemзайти́ с чёрного (в)хо́да

vidět: vidět vše černěви́деть всё в чёрном све́те

во́рон: černý anton policejní vůz za doby stalinismuчёрный во́рон