Hlavní obsah

раз

Vyskytuje se v

как: zrovna, právě, akorátкак ра́з

ка́к-то: jednou, jedenkrátка́к-то раз

раз: akorátв са́мый раз

са́мый: akorát, v pravý čas, ve správnou dobuв са́мый раз

ты: A tady to máš!, To je nadělení!Вот тебе́ (и) раз!

ка́ждый: pokaždéка́ждый раз

очередно́й: opakovaně, opětв очередно́й раз

позапро́шлый: předminuleпозапро́шлый раз

ско́лько: kolikrát?ско́лько раз?

в: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше

после́дний: naposledyв после́дний раз

про́шлый: minule, posledněпро́шлый раз

сле́дующий: příštěв сле́дующий раз

со́тый: po stéсо́тый раз

ты́сяча: tisíckrát lepší в ты́сячу раз лу́чше

вся́кий: Pořád to samé.Вся́кий раз одно́ и то же.

отме́рить: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

отре́зать: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.

сей: pro tentokrátна сей раз

семь: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз приме́рь - оди́н раз отре́жь.

ani: ani jednouни ра́зу

dvakrát: dvakrát tolikвдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льше

jeden, jedna, jedno: jedním vrzem(одни́м) ра́зом

naposled: poprvé a naposled(в) пе́рвый и (в) после́дний раз

poklepat: poklepat dvakrát myšíщёлкнуть мы́шью два ра́за

provždy: jednou provždyраз и навсегда́

tentokrát: pro tentokrátна сей раз

třikrát: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньше

za: jednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мени

denně: jíst pětkrát denněесть пять раз в день

jednou: jednou provždyраз навсегда́

klik: Ráno dělám 50 kliků.У́тром отжима́юсь от по́ла 50 раз.

měsíc: dvakrát za měsícдва ра́за в ме́сяц

pípnout: Mobil několikrát pípnul.Моби́льник не́сколько раз пи́кнул.

pravý: přijít v pravý okamžikприйти́ как раз во́время

raz: raz, dva, třiраз, два, три

spadnout: Několikrát denně spadne internet.Интерне́т па́дает по не́скольку раз в день.

telefonovat: telefonovat si jednou týdněсозва́ниваться раз в неде́лю

nakřivo: Celý nakřivo!Как раз нет!

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

uherský: jednou za uherský rokраз в сто лет (по обеща́нию)

ино́й: někdy jindyино́й раз