Hlavní obsah

seit

Předložka; s 3. pád

  • odseit dem Jahre 1945od roku 1945

Vyskytuje se v

Jahr: odedávna, (už) dávnoseit Jahr und Tag

jeher: odjakživa, od nepaměti, již dávnoseit jeher

lang: dávno, dlouhoseit Langem

neu: nově, od nedávnaseit neuestem

undenklich: od nepaměti, odpradávnaseit undenklicher Zeit

Urzeit: odpradávnaseit Urzeiten

eineinhalb: už rok a půlseit eineinhalb Jahren

je: odedávnaseit/von je

seit: od roku 1945seit dem Jahre 1945

Zeit: od té/určité dobyseit der/jener Zeit

arbeiten: již dlouho pracovat na své knizeseit langem an seinem Buch arbeiten

hören: Neslyšeli jsme o něm již dva roky.Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.

stürmen: Od včerejška fučí.Es stürmt seit gestern.

wann: Odkdy se znáte?Seit wann kennt ihr euch?

doba: od té dobyseit der Zeit, seitdem

dávný: od dávných dobseit ewigen Zeiten

flákat se: Už týden se fláká doma.Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.

loňsko: od/do/z loňskaseit dem Vorjahr/bis zum Vorjahr/vom Vorjahr

od, ode: od květnaseit/ab Mai

odkdy: Odkdy to víš?Seit wann weißt du das?

onen, ona, ono: od oněch dnůseit jenen Tagen

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

působit: Společnost působí na trhu už deset let.Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

tu: Žije tu už několik let.Er lebt hier schon seit einigen Jahren.

ulévat se: Už týden se ulévá ze školy.Seit einer Woche schwänzt er die Schule.

vyučovat: Již dva roky vyučuje angličtinu.Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.

eh: odjakživaseit eh und je