Hlavní obsah

nemoc

Vyskytuje se v

vystát: nemoci vystátnemoci snést nicht ausstehen* können* j-n/etw.

mořský: med. mořská nemocdie Seekrankheit

případ: pro případ nemocifür einen Krankheitsfall

původce: původce nemocider Krankheitserreger

spavý: spavá nemocdie Schlafkrankheit

z, ze: nemoc z povolánídie Berufskrankheit

ženský: ženské nemocidie Frauenkrankheiten

absence: absence pro nemocdie Abwesenheit wegen Krankheit

hrozit se: hrozit se nemocisich vor einer Krankheit fürchten

nakažlivý: nakažlivá nemocansteckende Krankheit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nevyléčitelný: nevyléčitelná nemocunheilbare Krankheit

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

ohavný: ohavná nemocscheußliche Krankheit

poprat se: poprat se se zákeřnou nemocímit einer schweren Krankheit fertigwerden

přenosný: přenosná nemoceine übertragbare Krankheit

rozeznat: rozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

rozrušení: nemoci usnout rozrušenímvor Aufregung nicht einschlafen können

těžký: těžká nemoceine schwere Krankheit

ubrat: Nemoc mu ubrala síly.Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.

vymluvit se: Vymluvil se na nemoc.Er hat sich auf seine Krankheit herausgeredet.

z důvodu: Zrušil účast z důvodu nemoci.Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

zápolit: zápolit s nemocíeine Krankheit bekämpfen

zeslábnout: zeslábnout nemocíwegen der Krankheit schwach werden

moct: nemoci koho/co (ani) vidětj-n/etw. nicht (mehr) ausstehen können

Anfälligkeit: náchylnost k nemocemdie Anfälligkeit für Krankheiten

Krankheit: trpět chronickou nemocían einer chronischen Krankheit leiden

abhelfen: zbavit se nemocieiner Krankheit abhelfen

ausdrücken: nemoci vyjádřit slovy coetw. kaum mit Worten ausdrücken können

auskurieren: vyléčit nemoceine Krankheit auskurieren

austragen: nemoci donosit dítěein Kind nicht austragen können

entschuldigen: Svůj pozdní příchod omluvila nemocí.Sie entschuldigte ihr Zuspätkommen mit der Krankheit.

folgen: nemoci pochopit koho/coj-m/etw. nicht folgen können

hervorrufen: Tuto nemoc vyvolává virus.Diese Krankheit wird durch ein Virus hervorgerufen.

kein, keine: nemoci vůbec spátkeinen Schlaf finden

lösen: nemoci odtrhnout pohled od koho/čehoden Blick von j-m/etw. nicht lösen können

Puste: nemoci popadnout dechaus der Puste kommen/sein

rühren: (únavou) nemoci pohnout nohama(vor Müdigkeit) die Beine nicht mehr rühren können

seekrank: mít mořskou nemocseekrank sein

verbreiten: Tato nemoc je velmi rozšířená.Diese Krankheit ist weit verbreitet.

vorschieben: předstírat nemocKrankheit vorschieben

zusetzen: Nemoc ji zcela udolává.Die Krankheit setzt ihr völlig zu.

nemoc: dětské nemocidie Kinderkrankheiten