Hlavní obsah

máma

Vyskytuje se v

vina: Ich bin schuld daran., Ich habe Schuld daran.Mám na tom vinu.

ažaž: Mir wird das zu viel.Mám toho ažaž.

blbý: Ich bin heute schlecht gelaunt.Mám dnes blbou náladu.

dost: Ich habe genug Zeit.Mám dost času.

jako: Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?To už mám jako jít?

když: Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.Když mám čas, dívám se na televizi.

kudy: Welchen Weg soll ich gehen?Kudy mám jít?

mít: Mit wem habe ich die Ehre?S kým mám tu čest?

mnoho: Ich habe zurzeit so viel Arbeit!Mám teď tak mnoho práce!

nakdy: Für wann soll ich die Karten kaufen?Nakdy mám koupit lístky?

napilno: Ich habe es eilig.Mám napilno.

naspěch: Ich habe es eilig.Mám naspěch.

obrátit se: Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.Nevím, na koho se mám obrátit.

očekávat: Wo soll ich dich erwarten?Kde tě mám očekávat?

odkud: Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

ohřát: Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?Co si mám ohřát k večeři?

práce: Ich habe viel zu tun.Mám spoustu práce.

prima: Mir geht es prima.Mám se prima.

prosba: Ich habe eine Bitte an dich.Mám na tebe prosbu.

přeplněný: Mein Magen ist überladen!Mám přeplněný žaludek!

strana: In welche Richtung soll ich gehen?Na kterou stranu mám jít?

také: Ich habe außer Mozart auch Bach gern.Mám rád kromě Mozarta také Bacha.

volno: Heute habe ich schon Feierabend.Už mám dnes volno.

vybitý: Meine Batterie ist alle.Mám vybitou baterku.

zmatek: Ich bin jetzt etwas verwirrt.Mám v tom teď trochu zmatek.

žízeň: Ich habe Durst., Ich bin durstig.Mám žízeň.

držet se: der Mutter an der Schürze hängendržet se máminých sukní

svázaný: Mir sind die Hände gebunden.Mám svázané ruce.