Hlavní obsah

brána

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vrata ap.) portone m(vchod, vjezd) cancello m(dveře) porta f
  2. (přírodní vstup) geogr. valico m, passo mkniž. porta f
  3. (počítačové rozhraní) gate m
  4. přen.(vstup) k čemu porta f, porte f pl per qc
  5. (v hokeji ap.) rete f, porta f

Vyskytuje se v

brát: brát na sebepodobu, závazek ap. assumere*, odpovědnost assumersi

brát si: ber(te) sijez(te) servit(ev)i (pure)

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho fissarsi, concentrarsi su q, vyčinit ap. rimproverare q

potaz: brát v potazco prendere qc in considerazione

antikoncepce: brát antikoncepciprendere la pillola

dluh: brát na dluhcomprare a credito

droga: brát drogy, být na drogáchdrogarsi

lék: užívat/brát lékyprendere medicine

nadhled: brát co s nadhledem být nad věcíessere al di sopra di qc, mostrarsi superiore a qc

ohled: brát ohled na coavere riguardo a qc, uvážit prendere in considerazione qc

prášek: brát práškyprendere le compresse

příklad: vzít/brát si z koho/čeho příkladprendere esempio da q/qc

samozřejmost: brát co za samozřejmostdare per scontato qc

v, ve: brát co v úvahuprendere qc in considerazione

váha: Neber to na lehkou váhu. nepodceňujNon prenderlo alla leggera.

vážně: brát koho/co vážněprendere q/qc sul serio

výkop: výkop od bránycalcio di rinvio, rimessa dal fondo

zřetel: brát zřetel na comettere in conto, prendere qc in considerazione

brát se: Berou se v kostele.Si sposano in chiesa.

kde: Kde se tady bereš?Qual buon vento ti porta?, jakto? Com'è che sei qui?

osobně: Neber si to tak osobně.Non prenderla tanto sul personale.

popořádku: Berme to popořádku.Andiamo con ordine.

lehký: brát na lehkou váhu coprendere qc alla leggera

rezerva: brát co s rezervou historku ap.prendere qc con un grano di sale

servítek: nebrat si servítky říci bez obaludire le cose come stanno, parlare chiaro e tondo/fuori dai denti

antibiotico: brát antibiotikaprendere gli antibiotici

bestemmiare: brát jméno boží nadarmobestemmiare Dio

considerazione: brát v úvahu, uvážit, uvažovat co, přihlížet k čemu, mít na zřeteli coprendere in considerazione

conto: brát v úvahu, uvažovat koho/cotenere conto di q/qc

esempio: brát/vzít si z koho příkladprendere esempio da q

leggero: brát na lehkou váhuprendere alla leggera

male: vzít/brát (si) to špatně/zleprenderla male

pillola: brát antikoncepciprendere la pillola

porta: do prázdné bránya porta vuota

prendere: brát si to osobněprendersela personalmente

riguardo: brát ohled na coavere riguardo per/a qc

rimessa: výkop (od brány)rimessa dal fondo

rinvio: výkop od bránycalcio di rinvio

sauna: brát saunufare la sauna

sedativo: brát sedativaprendere sedativi

serio: brát koho/co vážněprendere q/qc sul serio

sonnifero: brát/vzít si prášky na spaníprendere sonniferi

tenere: brát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čehotenere conto di qc

continuo: Nebere to konce!È un continuo!

lasciare: Ber nebo nech být.Prendere o lasciare.

sbucare: Kde se tu bereš?, Odkud ses tu vzal?Da dove sei sbucato?

servire: Vem si z toho ponaučení., Ber to jako lekci.Ti serva di lezione!

stare: Dobrá!, Beru!, To jde.Sta bene!

telefono: Nebere telefon.Non risponde al telefono.

caldo: brát to vážně se zájmem ap.prendersela calda

corto: spěchat, brát to zhurtaandare per le corte

firma: To bych (hned) bral.Ci metterei la firma.

gamba: brát co na lehkou váhuprendere qc sotto gambe

lingua: říkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova dalekonon avere peli sulla lingua

sale: brát co s rezervouprendere qc con un grano di sale

saltare: Kde se tu bereš?Da dove salti fuori?