Hlavní obsah

d'ac(c)

Vyskytuje se v

abondance: od srdced'abondance de cœur

abord: nejprve, zprvu, napředd'abord

acclimatation: aklimatizační stanicejardin d'acclimatation

accord: platí, souhlasí, dobrá vyjádření souhlasud'accord

accueil: přijímacíd'accueil

affirmation: přitakací příslovceadverbe d'affirmation

ailleurs: ostatněd'ailleurs

air: změnit prostředíchanger d'air

aplomb: svisle, ve svislé polozed'aplomb

appel: výběrové řízení, konkurs na stavební projekt ap.appel d'offres

approche: přístupnýd'approche

appui: opěrný bodpoint d'appui

après: podled'après

arçon: kůň s madlycheval d'arçons

argent: stříbrný o barvěd'argent

artifice: ohňostrojfeu d'artifice

asile: právo azyludroit d'asile

assises: porotní soud(cour d')assises

autant: právě tolik, stejnou měrou, stejně mnohod'autant

auteur: autorské právodroit d'auteur

autorité: ze své mocid'autorité

autre: jinakd'autre part

avance: předem, napředd'avance

avant-garde: avantgardní, průkopnický, pokrokovýd'avant-garde

aventure: náhodoud'aventure, par aventure

avril: apríl, aprílový žertpoisson d'avril

banc: zkušebna, zkušební zařízení strojů, motorů ap.banc d'essai

barre: nástrojová lištabarre d'outils

bras: neslušné gestobras d'honneur

brevet: patent na vynálezbrevet d'invention

char: tankchar d'assaut

château: vodárenská věž, vodárnachâteau d'eau

chef: dirigentchef d'orchestre

chiffre: (obchodní) obratchiffre d'affaires

chute: vodopádchute (d'eau)

clin d'œil: v (oka)mžikuen un clin d'œil

comité: závodní výborcomité d'entreprise

comme: jako vždycomme d'habitude

coup: najednou, naráz, zčistajasnatout d'un coup, tout à coup

courant: průvan, proud vzduchucourant d'air

cours: vodní tokcours d'eau

d: 500 římskou číslicíD

dater: ode dneška, počínaje dneškemà dater d'aujourd'hui

déjà: již nyní, od nynějškad'ores et déjà

demoiselle: dvorní dáma, družička na svatbědemoiselle d'honneur

douteux: mdlé chutid'un goût douteux

éclat: skvělý, zářnýd'éclat

emblée: naráz, rázem, hned (na začátku)d'emblée

emprunt: vypůjčený, nepravý, falešnýd'emprunt

enfer: pekelný, ďábelský, hovor. ohromnýd'enfer

engrais: krmný určený k výkrmud'engrais

envoi: výkop, vhazování, přen. odstartování akce ap.coup d'envoi

épandage: vodní pánevplaine d'épandage

épigramme: smažené skopové hrudíépigrammes d'agneau

équerre: pravoúhlý, v pravém úhluà l'/en/d' équerre

excellence: cena za vynikající prospěch ve školeprix d'excellence

exception: výjimečnýd'exception

fléau: cep zbraňfléau d'armes

garçon: mládenci na svatběgarçons d'honneur

gicleur: sprinkler hasící zařízení automaticky se spouštějící při zahřátí v místech zvýšeného nebezpečí požárugicleur d'incendie

goulet: zúžený průjezd, svízelná situace, (kapacitní) překážkagoulet d'étranglement

goulot: svízelná situacegoulot d'étranglement

grain: ječné zrnograin d'orge

graisse: na houby, k ničemuà la graisse ( d'oie)

grandeur: velkomyslnost, velkodušnost, šlechetnostgrandeur d'âme

habitude: obvykle, obyčejněd'habitude

haut: seshora, shůry i přen.d'en haut

hiver: zimní zahradajardin d'hiver

homme: upřímně, otevřeněd'homme à homme

honneur: věc ctipoint d'honneur

hôtel: vrchní číšník, osoba dohlížející na obsluhu hostůmaître d'hôtel

ici: odtud, odsud, zdejší místněd'ici

impact: bod dopadupoint d'impact

académie: jezdecká školaacadémie d'équitation

accroissement: míra narůstání funkcemat. taux d'accroissement d'une fonction

accusation: obžalovací senát, radní komorachambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusation

achat: kupní sílaekon. pouvoir d'achat

acquisition: koupit půdufaire l'acquisition d'un terrain

action: dějové slovesoverbe d'action

adhésion: přihlašovací lístekbulletin d'adhésion

adresse: adresářcarnet d'adresses

affaire: vyvléci se z nepříjemnostíse tirer d'affaire

abeille: žabičky, vafle na látcenid(s) d'abeilles