Hlavní obsah

třít

Vyskytuje se v

hodina: tři čtvrtě hodinythree quarters of an hour

král: Tři královéThe Three Magi, svátek Epiphany, Three King's Day

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

pětina: tři pětinythree fifths

tečka: tři tečky v textuthree dots, za větou suspension points, ellipsis

tři: Tři královéthe three Magi, den, svátek Epiphany

čtvrt: tři čtvrtě na desetquarter to ten

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

nad, nade: tři stupně nad nulouthree degrees above zero

nula: Vyhráli tři nula.They won three nil., AmE They won three nothing.

odpoledne: ve tři odpoledneat three p.m.

odsoudit: Odsoudili ho na tři roky.He was given a three-year sentence.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

tah: tři dny v tahu v kuse(for) three straight days

v, ve: ve tři hodinyat three o'clock

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

p.m.: at 3 p.m.ve tři odpoledne, v 15 hodin

whammy: triple whammytři pohromy najednou

wise: the Three Wise Mentři králové

all: The score is three all.Skóre je tři tři.

and: three hundred and fiftytři sta padesát

at: at three o'clockve tři hodiny

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

point: five point threepět celých tři

quarter: (a) quarter to tentři čtvrtě na deset

quarter: AmE It's a quarter of four/five.Je tři čtvrtě na čtyři/pět.

to: quarter to sixtři čtvrtě na šest