Hlavní obsah

třít

Vyskytuje se v

hodina: tři čtvrtě hodinythree quarters of an hour

král: Tři královéThe Three Magi, svátek Epiphany, Three King's Day

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

pětina: tři pětinythree fifths

tečka: tři tečky v textuthree dots, za větou suspension points, ellipsis

tři: Tři královéthe three Magi, den, svátek Epiphany

čtvrt: tři čtvrtě na desetquarter to ten

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

nad, nade: tři stupně nad nulouthree degrees above zero

odpoledne: ve tři odpoledneat three p.m.

odsoudit: Odsoudili ho na tři roky.He was given a three-year sentence.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

tah: tři dny v tahu v kuse(for) three straight days

v, ve: ve tři hodinyat three o'clock

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

hand-to-mouth: žít z ruky do úst, třít bídu s nouzílead a hand-to-mouth existence

p.m.: ve tři odpoledne, v 15 hodinat 3 p.m.

whammy: tři pohromy najednoutriple whammy

wise: tři královéthe Three Wise Men

all: Skóre je tři tři.The score is three all.

and: tři sta padesátthree hundred and fifty

at: ve tři hodinyat three o'clock

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

point: pět celých třifive point three

quarter: tři čtvrtě na desetquarter to ten

rub: mnout si ruce, třít o sebe rukamarub one's hands (together)

to: tři čtvrtě na šestquarter to six