Hlavní obsah

zatřít

Dokonavé sloveso

  1. (zakrýt nátěrem) co paint over sth
  2. (zaplnit otvor ap.) co čím fill, smear(zamáznout, jílem ap.) daub sth with sth