Hlavní obsah

mluvící

Vyskytuje se v

anglicky: anglicky mluvícíEnglish-speaking

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

mluvit: mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sense

mluvit: mluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice down

mluvit: mluvit sprostěuse foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirty

mluvit: mluvit pro co ve prospěchspeak in favour of sb/sth

spatra: mluvit spatra kdespeak off-the-cuff/impromptu, extemporize

španělsky: španělsky mluvícíSpanish-speaking

anglicky: Mluvíte anglicky?Do you speak English?

francouzsky: Mluvíte francouzsky?Do you speak French?

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

japonsky: mluvit japonskyspeak Japanese

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

lámaný: mluvit lámanou angličtinouspeak broken English

latinsky: mluvit latinskyspeak Latin

mluvit: Mluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

mluvit: O čem to mluvíš?What are you talking about?

mluvit: Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...

mluvit: Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.

mluvit: Mluvíte anglicky?Do you speak English?

mluvit: Nemluvím anglicky.I don't speak English.

mluvit: Mluvíte se mnou?Are you talking to me?

mluvit: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?

mluvit: My spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

německy: Mluvíte německy?Do you speak German?

plynule: Mluví plynule španělsky.She speaks fluent Spanish.

polsky: mluvit polskyspeak Polish

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

přízvuk: mluvit (anglicky) s jakým přízvukemspeak (English) with a(n) what accent

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

rusky: Mluvíte rusky?Do you speak Russian?

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

spisovně: Mluví spisovně česky.He speaks standard Czech.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

sprostě: mluvit sprostěuse foul language

španělsky: Mluvíte španělsky?Do you speak Spanish?

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

tobě: Mluvili o tobě.They spoke about you.

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience

mluvit: Neumíš mluvit?Has the cat got your tongue?