Hlavní obsah

mluvící

Vyskytuje se v

anglicky: anglicky mluvícíEnglish-speaking

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

mluvit: mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sense

spatra: mluvit spatra kdespeak off-the-cuff/impromptu, extemporize

španělsky: španělsky mluvícíSpanish-speaking

francouzsky: Mluvíte francouzsky?Do you speak French?

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

japonsky: mluvit japonskyspeak Japanese

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

lámaný: mluvit lámanou angličtinouspeak broken English

latinsky: mluvit latinskyspeak Latin

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

německy: Mluvíte německy?Do you speak German?

plynule: Mluví plynule španělsky.She speaks fluent Spanish.

polsky: mluvit polskyspeak Polish

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

přízvuk: mluvit (anglicky) s jakým přízvukemspeak (English) with a(n) what accent

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

rusky: Mluvíte rusky?Do you speak Russian?

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

spisovně: Mluví spisovně česky.He speaks standard Czech.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

sprostě: mluvit sprostěuse foul language

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

tobě: Mluvili o tobě.They spoke about you.

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience