Hlavní obsah

německy

Příslovce

  • (in) GermanŘekni to německy.Say it in German.Mluvíte německy?Do you speak German?

Vyskytuje se v

ovčák: zool. německý ovčákGerman shepherd (dog), BrE Alsatian

German: německy mluvícíGerman speaking

shepherd: německý ovčák, hovor. vlčákGerman shepherd

neither: Nemluvil ani anglicky ani německy.He spoke neither English nor German.

německy: Řekni to německy.Say it in German.