Hlavní obsah

míře

mířitaim, point, level , train

mírameasure, size, measurement

Vyskytuje se v

brát: brát mírytake measures

cena: Nobelova cena míruthe Nobel Peace Prize

holubice: holubice mírudove of peace

mířit: mířit vysokoaim high

pás: míra v pasewaist size, waistline

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest, diskontní bank rate

ušitý: ušitý na míru oblek ap.made to measure, na zakázku tailored

vrchovatý: vrchovatou měrouhighly, supremely, to the highest extent

vyvést: vyvést koho z míryput sb out of countenance, disconcert sb, hovor. a poplést put sb off his/her stroke

na: šitý na mírutailored, made to measure

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

značný: do značné míryto a considerable/large extent

jistý: do jisté míryto some/a certain degree/extent

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

certain: do jisté míryto a certain extent

churn: míra odlivu/odchodu/úbytku zákazníkůchurn rate

clear-up: objasněnost, míra objasněnosti zločinůclear-up rate

composure: být vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit selose one's composure

default: míra výpadkůekon. default rate

fail: míra neúspěšnosti u testů ap.fail rate

head: směřovat, mířit, mít namířeno kambe heading, AmE be headed for sth

interest: (reálná) úroková míraekon. (real) interest rate

measure: do značné míry, z velké části, převážněin large measure

moderate: pít (alkohol) s míroube a moderate drinker

peace: nastolit mír, dosáhnout mírumake peace

peacemaking: mírové snahy, snahy o udržení mírupeacemaking efforts

pipe: dýmka mírupeace pipe, pipe of peace

rate: porodnost/úmrtnost, míra porodnosti/úmrtnostibirth/death rate

return: míra návratnostiekon. rate of return

small: v malé míře, trošku, v malémin a small way

success: úspěšnost, míra úspěšnostisuccess rate

tailored: ušitý komu na míru podle potřebpřen. tailored to sb's needs

underlying: základní míra inflace základních spotřebních položekunderlying inflation

unemployment: míra nezaměstnanostiunemployment rate, rate of unemployment

unit: jednotka plošné míryunit of area

let: Nenech se tím vyvést z míry.Don't let it upset you.

countenance: být vyveden z míry, zneklidnětlose one's countenance

míra: zhotovený na mírutailored, made-to-measure, tailor-made