Hlavní obsah

hledět

Nedokonavé sloveso

  1. (dívat se) na koho/co look(upřeně) gaze, stare at sb/sth(sledovat) watch sb/sth
  2. (brát v úvahu) na co take sth into account(být opatrný) be careful about sth(zajímat se) care about sthNehleďte na cenu.Spare no expense.nehledě na coregardless, irrespective of sth
  3. hledět (si) (dbát) na co, čeho mind, heed sthhledět (si) (věnovat pozornost) pay attention to sthhledět si svéhomind one's own business

Vyskytuje se v

nehledě: nehledě nana co regardless, irrespective of sth

přímo: voj. Přímo hleď!Eyes front!

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.