Hlavní obsah

belt [belt]

Vyskytuje se v

belt: pod pás, nečestný jednání ap.below the belt

pulley: řemenice(belt) pulley

belt up: Sklapni!, Drž hubu!, Zmlkni!Belt up!

chastity: pás cudnostichastity belt

fasten: připoutat se v autě ap.fasten one's seat-belt

postal: korespondenční hlasovánípostal ballot

reel: samonavíjecí pás v autěinertia-reel seat belt

safety belt: zapnout bezpečnostní pásfasten the safety belt

sander: pásová bruskabelt sander

seat belt: zapnout si/odepnout si bezpečnostní pásfasten/unfasten one's seat belt

strike: hlasování o stávce mezi pracovníkystrike ballot

transmission: převodový řementech. transmission belt

unbuckle: odepnout se, odepnout si pás v autě ap.unbuckle osf/one's seat belt

volcanic: vulkanické pásmovolcanic belt

get: Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.I got safety belts fitted.

bederní: bederní pásback wrap/belt

bezpečnostní: bezpečnostní pássafety belt, seat belt

běžící: běžící pásconveyor belt, celá linka assembly line

dopravník: pásový dopravníkconveyor belt

hlasovací: hlasovací lístekballot paper

hlasování: tajné hlasováníballot, secret vote

klínový: tech. klínový řemenV-belt, vee belt, větráku motoru fan belt

lístek: volební lístekballot

pás: bezpečnostní pás(y) v autěsafety belt(s)

pásový: pásový dopravníkconveyor belt

podvazkový: podvazkový pásBrE suspender belt, AmE garter belt

převod: řemenový/hřídelový převodbelt/shaft transmission

připoutaný: být připoutaný v sedadlebe wearing a seat belt, hovor. be buckled up

rozvodový: tech. rozvodový řemen(camshaft) timing belt, cam belt, cambelt

řemen: klínový řemenV/vee belt, motoru auta fan belt

sklapnout: Sklapni!Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!

úder: i přen. úder pod páshit/blow below the belt, přen. low blow

volební: volební lístekballot (paper)

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

odepnout: Odepnul si bezpečnostní pás.He unfastened his seat belt.

povolit: Povolil si pásek.He loosened his belt.

připoutat se: Připoutejte se. v letadle ap.Fasten your seat belts.

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot

zmlknout: Zmlkni!hovor. Shut up!, BrE, hovor. Belt up!, hovor. Pipe down!

utáhnout: přen. utáhnout si opasektighten one's belt