Hlavní obsah

alive [əˈlaɪv]

Vyskytuje se v

come: come aliveožít, probudit se

při: udržovat koho při životěkeep sb alive

život: udržovat koho při životěkeep sb alive

být: Je naživu.He is alive.

na: být na živube alive

pohřbený: pohřbený zaživaburied alive

pohřbít: pohřbít koho zaživabury sb alive

udržet: Snažili se ho udržet naživu.They tried to keep him alive.

uchovat: uchovat si nadějikeep hopes alive

žít: Žijí ještě vaši rodiče?Are your parents still alive?

živý: Je živý?Is he alive?

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces