Hlavní obsah

tření

Vyskytuje se v

hodina: three quarters of an hourtři čtvrtě hodiny

král: The Three Magi, svátek Epiphany, Three King's DayTři králové

kus: three straight days, three days in a rowtři dny v kuse v tahu

pětina: three fifthstři pětiny

tečka: three dots, za větou suspension points, ellipsistři tečky v textu

tři: the three Magi, den, svátek EpiphanyTři králové

čtvrt: quarter to tentři čtvrtě na deset

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

nad, nade: three degrees above zerotři stupně nad nulou

odpoledne: at three p.m.ve tři odpoledne

odsoudit: He was given a three-year sentence.Odsoudili ho na tři roky.

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

tah: (for) three straight daystři dny v tahu v kuse

v, ve: at three o'clockve tři hodiny

zdržet se: He stayed for three days.Zdržel se tři dny.

zemřít: Three people died in the accident.Při nehodě zemřeli tři lidé.

šetřit: A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.Kdo šetří, má za tři.

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

p.m.: at 3 p.m.ve tři odpoledne, v 15 hodin

whammy: triple whammytři pohromy najednou

wise: the Three Wise Mentři králové

all: The score is three all.Skóre je tři tři.

and: three hundred and fiftytři sta padesát

at: at three o'clockve tři hodiny

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

point: five point threepět celých tři

quarter: quarter to tentři čtvrtě na deset

rub: rub one's hands (together)mnout si ruce, třít o sebe rukama

to: quarter to sixtři čtvrtě na šest