Hlavní obsah

sets

setsada, soubor, souprava

setpoložit, uložit, umístit, usadit

Vyskytuje se v

face: set one's face against sthzarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu

fire: set sth on firezapálit, podpálit co

heart: set one's heart on sth(za)toužit po čem

mind: set one's mind on sth, have one's mind set on sthvzít si do hlavy, umanout si co, být odhodlán k čemu

scene: set the scene for sbuvést koho do obrazu aby pochopil souvislosti

set: set the scenefor sth přen. připravit půdu pro co aby mohlo proběhnout

set against: set sb againstpoštvat, postavit, popudit koho proti komu

set back: set sb backsth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceně

set down: set sb downas sth zapsat si, zařadit si koho jak, považovat koho za co udělat si obrázek

set in: set in(to)sth vsadit, zasadit do čeho kámen do zlata, součástku ap.

set off: set sb offnastartovat, popíchnout koho aby se rozpovídal, rozčílil ap.

set on: set sth onsb poštvat, pustit co na koho psa ap.

setting: (table) settingjídelní sada nádobí a příbory pro jednu osobu

set up: set osf upusadit se, etablovat se v oboru, oblasti ap.

set upon: be set uponby sb být napaden kým fyzicky, nečekaně

shop: set up shopzaložit si firmu, začít podnikat

smart: the smart setsmetánka, vyšší kruhy

tooth: set sb's teeth on edgelézt na nervy komu, štvát, iritovat koho

way: be set in one's waysbýt/pohybovat se v zaběhlých kolejích, být zkostnatělý

wireless: wireless (set)rádio, rozhlas, rozhlasový přijímač

ablaze: set sth ablazezapálit, podpálit co

afire: set sth afirezapálit co

aflame: set sth aflamezapálit, podpálit co

alight: set sth alightpodpálit, zapálit co

character: výp. character setznaková sada, soubor znaků

chess: chess setšachová sada figurek

crank: crank setpřevodník jízdního kola

cruet: cruet set/standdochucovací souprava

default: výp. default setting(s)výchozí/implicitní nastavení

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

loose: set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnit

pace: set the paceudávat tempo

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

roadblock: set up roadblockspostavit silniční zátarasy

rot: the rot sets in sthzačíná se zhoršovat, jde to z kopce s čím, nastává úpadek čeho

set-aside: zeměd. set-aside landpůda vyňatá z produkce záměrně nevyužívaná

swinging: set sth swingingrozhoupat co

telephone: telephone settelefonní přístroj

television: television settelevizor, televizní přijímač

train: train setsada vláčků modelářských, vlaková souprava

type: polygr. set in typepřipravit pro tisk, vysázet text

aside: set sth asideodložit (si), odkládat si, nechávat si do rezervy, našetřit si, vymezit pro budoucí účel co

camp: set up a camprozbít tábor, utábořit se, založit tábořiště

record: set a recordvytvořit rekord

alarm: set the alarm bells ringingvyvolat znepokojení

stone: set in stone, carved on tablets of stonepevně daný (jednou pro vždy)

cesta: set out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the roaddát/vydat se na cestu

četba: required reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set bookpovinná četba

dát se: set out for a journeydát se na cestu

chod: start up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to workuvést do chodu

nastavení: default settingvýchozí nastavení

pevně: set (in concrete), fixedpevně daný

pohyb: put/set sth in motionuvést co do pohybu

přijímač: TV set, television (receiver)televizní přijímač

příklad: set sb/sth as an exampledávat koho/co za příklad

sada: character set, typ písma fontvýp. znaková sada

concrete: set in concretedefinitivní, pevně daný plán ap.

servis: tea set/servicečajový servis

sluchátko: headset, earphones, (set of) headphonessluchátka k přehrávači, vysílačce ap.

stan: pitch/set up a tentpostavit stan

stůl: lay/set the tableprostřít stůl

svět: set out in the worldvydat se do světa

svoboda: set sb free, release sbpustit koho na svobodu

štvát: try to set sb against sb, try to put sb at odds with sbštvát koho proti komu

tempo: set the paceudávat tempo

ustálený: set phrase, (phrasal) idiomustálené slovní spojení

utvořit: set a new recordutvořit nový rekord

uvést: set sth in motionuvést do pohybu co

vláček: (model) train setvláčky souprava modelů

vyniknout: show sth to good advantage, kontrastem ap. set off, highlight sthdát vyniknout čemu

vyvést: open sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)vyvést koho z omylu

zřídit: bankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an accountzřídit si účet

budík: set the alarm clock for 7nastavit budík na 7

nařídit: set the alarm clock for sthnařídit (si) budík na kolik

nasadit: He set a hot pace.Nasadil ostré tempo.

nastavit: set the volume to the maximumnastavit hlasitost na maximum

nastražit: set a trap for sb/sthnastražit na koho/co past

odepsat: deduct sth from one's taxes, set sth against taxodepsat (si) co z daní

pustit: set sb freepustit koho na svobodu

rekord: set/establish a new recordustavit/vytvořit rekord

rezerva: set sth asidenechávat si co do rezervy

soubor: package/set of measuressoubor opatření

stanovit: Have you set the date yet?Už jste stanovili datum?

tvrdnout: The cement begins to set.Cement začíná tvrdnout.

úkol: set sb a taskdát komu úkol

vyjet: He set out in the morning.Vyjel ráno.

vyrazit: We will set out early in the morning.Vyrazíme brzy ráno.

vytknout: make it one's goal to do sth., set osf the aim of doing sthvytknout si co za cíl

vytyčit: set (osf) a goal, set (osf) a targetvytyčit (si) cíl

zapadnout: The sun set behind/dipped below the horizon.Slunce zapadlo (za obzor).

zapálit: They set his house on fire.Zapálili mu dům.

závaží: weight set, set of weightssada závaží

bouda: play a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb(u)šít boudu na koho

laťka: set a high standardnasadit laťku vysoko

nerv: get on sb's nerves, set sb's teeth on the edge, fray sb's nervesjít/lézt komu na nervy

poplach: set the alarm bells ringingpřen. bít na poplach

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.

zálusk: have an itch for sth/sb, usilovat o set one's sights, have one's eye on sth/sbmít zálusk na co/koho