Hlavní obsah

scheduled [ˈʃedjuːld also AmE ˈskedʒʊəld]

Vyskytuje se v

schedule: be scheduledfor sth být (na)plánován na kdy, být podle rozvrhu kdy určitou dobu ap.

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

busy: busy schedulenabitý rozvrh

departure: scheduled departurepravidelný odjezd podle jízdního řádu

for: The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.

ediční: publishing scheduleediční plán

let: scheduled/international/domestic flightpravidelný/mezinárodní/vnitrostátní let

letový: flight scheduleletový řád

nabírat: projekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayednabírat zpoždění

nabitý: tight/busy schedulenabitý program

plán: according to the plan, as planned, dle harmonogramu as scheduledpodle plánu

pravidelný: scheduled departurepravidelný odjezd podle jízdního řádu

program: TV scheduletelevizní program seznam pořadů

rozvrh: BrE timetable, AmE class schedulerozvrh hodin ve škole

řád: (bus) BrE timetable/AmE schedule(autobusový) jízdní řád

sazebník: wage scale/schedulemzdový sazebník

skluz: be behind schedule, proces ap. též be running latebýt ve skluzu

splátkový: payment schedule, schedule of paymentssplátkový kalendář

termín: after the deadline, zpožděně behind schedulepo termínu

vlakový: BrE railway/train timetable, AmE train schedulevlakový jízdní řád

jízdní: (train) BrE timetable/AmE schedule(vlakový) jízdní řád

behind: behind schedulepozadu za plánem, ve skluzu