Hlavní obsah

return [rɪˈtɜːn]

Podstatné jméno

  1. návratreturn to healthuzdravení
  2. of sth (na)vrácení čeho vypůjčeného, ukradeného ap.no returnsnelze vrátit zboží ap.
  3. on sth výnos, zisk, návratnost (investic) z čehoekon. rate of returnmíra návratnosti
  4. zpráva, hlášení předkládanéekon. tax returndaňové přiznánímake returns of sth to sbpodat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznání

Přídavné jméno

  • BrEzpáteční pro cestu tam i zpětBrE return ticketzpáteční jízdenka

Vyskytuje se v

fire: return sb's fireopětovat čí střelbu

return: Many happy returns.Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninám

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

point: point of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu

return visit: make a return visit to sth/sbopět navštívit co, oplatit návštěvu komu

sale: (on) sale or returnkomisní prodej

sender: return to sendervrátit zpět odesílateli na nedoručitelné zásilce

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok

ought: He ought to have returned yesterday.Měl se vrátit včera.

shall: I shall return.Já se vrátím.

compliment: return the compliment to sboplatit to/stejným komu