Hlavní obsah

mlčet

Vyskytuje se v

tedy: He is silent so he agrees.Mlčí, tedy souhlasí.

silent: be silentmlčet, být zticha

tie: tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel

clam: shut up like a clammlčet jako ryba

mlčet: Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!Mlč(te)!