Hlavní obsah

contracting [kənˈtræktɪŋ]

Vyskytuje se v

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

carriage: contract of carriagepřepravní smlouva

draft: draft contractnávrh smlouvy

employment: employment contractpracovní smlouva

execution: execution of the contract(s)plnění smlouvy

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

formation: práv. contract formation, formation of a contractsepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahu

marriage: marriage contractpředmanželská smlouva

option: option contractopční smlouva právo obchodovat s akciemi za předem určenou cenu

owner: contract ownerzadavatel (zakázky)

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

procurement: procurement contractdodavatelská smlouva, smlouva o nákupu hl. státní zakázky

purchase: práv., ekon. contract of purchasekupní smlouva

representation: contract representationsmluvní zastoupení

sale: sales contractkupní smlouva, smlouva o prodeji

simple: ekon. simple contractobyčejná smlouva

special: special contractsmlouva pod pečetí

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

term: terms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvy

withdrawal: withdrawal from a contractodstoupení od smlouvy

yoke: They are yoked by the contract.Jsou svázáni smlouvou.

kupní: contract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of salekupní smlouva

nájemní: lease agreement/contract, tenancy agreementnájemní smlouva

odstoupit: withdraw from/back out of/cancel the contractodstoupit od smlouvy

provedení: contract for workdohoda o provedení práce

předmanželský: prenuptial/marriage agreement/contract, hovor. prenuppředmanželská smlouva

předmět: subject matter/object of the agreement/contractpráv. předmět smlouvy

rámcový: general contractrámcová smlouva

smlouva: conclude/make a contract, contract sthuzavřít smlouvu

smluvní: contracting party, party to a contractsmluvní strana

vázaný: bound by a contractsmluvně vázaný, vázaný smlouvou

vypovědět: terminate/cancel a contractpráv. vypovědět smlouvu

zavázat se: undertake, contract to do sthpráv. smluvně se zavázat k čemu

mimoto: Besides, they haven't even got a contract.Mimoto ani nemají smlouvu.

obnovit: renew a contractobnovit smlouvu

porušit: break the rules/a contractporušit pravidla/smlouvu

přiložit: I have enclosed a copy of the contract.Přiložil jsem kopii smlouvy.

contract: conclude a contractuzavřít smlouvu