Hlavní obsah

chance [tʃɑːns AmE tʃæns]

Podstatné jméno

  1. of sth šance, naděje, možnost na coWhat are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou
  2. náhoda

Přídavné jméno

Sloveso

  1. chance to do sth form.náhodou udělat co narazit na někoho, s někým se setkat ap.
  2. sth risknout co

Vyskytuje se v

fat: fat chance(jen) malá šance že se něco stane

ghost: not to stand a ghost of a chance of doing sthmít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat co

sporting: a sporting chancedost velká šance že se něco stane

by: by chance/mistakenáhodou/omylem

leap: leap at the chanceskočit po příležitosti

lucky: lucky chancešťastná náhoda

meeting: chance meetingnáhodné setkání

sheer: by sheer chancečistě náhodou

stand: stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci

survival: survival chance, chance of survivalnaděje na přežití

take: take chancesriskovat, hazardovat

get: whenever I get the chance ...kdykoliv mám příležitost ...

earthly: hovor. not an earthly (chance)ani nejmenší šance

chance: chance to do sthnáhodou udělat co narazit na někoho, s někým se setkat ap.