Hlavní obsah

umět

Nedokonavé sloveso

  1. (dovést) co can (do) sth(být schopen) be able to do sth(dobře) be good at sth(vědět jak) know how to do sth(dobře dělat) do sth wellUmíš to?Can you do it?Umíš číst?Can you read?Umíte anglicky?Do you speak English?Neumím plavat!I can't swim!Tenis moc neumím.I am not particularly good at tennis.Umím hrát na kytaru.I can play the guitar.
  2. (znát) know

Vyskytuje se v

chovat se: have no mannersneumět se chovat

arabsky: Do you speak Arabic?Umíte arabsky?

bubnovat: be a good drummerumět dobře bubnovat

česky: Can you speak Czech?Umíš česky?

čínsky: Do you speak Chinese?Umíte čínsky?

hospodařit: manage one's timeumět hospodařit se svým časem

natož: I cannot make a tea, let alone cook the dinner.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

ovládnout se: He has no self-control.Neumí se ovládnout.

plavat: I can't swim!Neumím plavat!

radovat se: know how to enjoy lifeumět se radovat ze života

řídit: Can you drive?Umíte řídit?

slušně: He speaks decent English., His English is fairly good.Umí slušně anglicky.

vykouzlit: He can conjure up delicious dishes.Umí vykouzlit lahodná jídla.

zpívat: I can't sing.Neumím zpívat.

mluvit: Has the cat got your tongue?Neumíš mluvit?

faculty: have a faculty for doing sthumět dobře co, mít vlohy pro co

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

numerate: be numerateumět počítat

people: have people skillsumět jednat s lidmi

self-controlled: be self-controlledumět se ovládat

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

play: Can you play the piano?Umíš hrát na klavír?

loser: be a good/bad loserumět/neumět prohrávat

umět: Can you do it?Umíš to?