Hlavní obsah

ten [ten]

Číslovka

  • deset, desítkaboy of tendesetiletý chlapecten timesdesetkráttens of thousandsdesetitisíce, desítky tisícupper ten thousandhorních deset tisícten of spadespiková desítka

Vyskytuje se v

tanner: (sun-)tannervyznavač/milovník opalování

commandment: bibl. the Ten Commandmentsdesatero (božích) přikázání

long: ten-foot-longdesetistopý, deset stop dlouhý

pound: ten pound notedesetilibrovka

tanning: tanning industrykoželužský průmysl

ten: ten timesdesetkrát

thousand: upper ten thousandhorních deset tisíc

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

do: Will ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?

increase: increase of ten per centdesetiprocentní nárůst

past: half past tenpůl jedenácté

quarter: quarter to tentři čtvrtě na deset

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

she: She is ten.Je jí deset (let).

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

tan: have a tanbýt opálený