Hlavní obsah

vzít si

Dokonavé sloveso

  1. (za manžela, manželku) koho casarse con algnVezmeš si mě?¿Te casarás conmigo?
  2. (sníst) tomar(se), servirse, comerVezměte si.Sírvase.
  3. (získat) tomar(s sebou) llevar(říct si za práci ap.) pedirVezmu si den volno.Tomaré un día libre.
  4. (připustit si) tomar

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

vzít si: ponerse*vzít si (na sebe)

hlava: meterse entre ceja y ceja, meterse entre ceja y cejavzít si do hlavy

palice: meterse/ponerse alg entre ceja y cejavzít si co do palice

ponaučení: sacar moraleja, aprender la lección, tomar ejemplo de algvzít si z čeho ponaučení

ještě: Toma más.Vezmi si ještě.

manžel: casarse con algnvzít si koho za manžela

půjčka: pedir un préstamovzít si půjčku

starost: encargarse de alg, hacerse cargo de algvzít si na starost co

taxi: tomar un taxivzít si taxi

volno: tomar un día librevzít si volno 1 den

život: quitarse la vidapřen. vzít si život

bedra: echarse al hombrovzít si na bedra zodpovědnost ap.

do: meterse en la cabezavzít si do hlavy umínit si

k, ke, ku: no echar en saco roto algvzít si k srdci co

cargo: hacerse cargo de algvzít si na starost co, postarat se o co, ujmout se čeho, přen. pochopit co, získat přehled o čem

cuenta: tomar por su cuentavzít si na starost

ejemplo: tomar ejemplo de algvzít si příklad z čeho

moraleja: sacar la moralejavzít si ponaučení

préstamo: contraer préstamosvzít si půjčku

vzít: přinést někam llevarvzít (si)

mollera: meterse alg en la molleravzít si do hlavy, umanout si co