Hlavní obsah

volno

Podstatné jméno, rod střední

  • ocio m, tiempo m libre(dovolená) vacaciones f plMáš teď volno?¿Estás libre ahora?vzít si volno 1 dentomar un día libreden volnadía m librenáhradní volno za přesčasypermiso m recuperableplacené volnopermiso m retribuido

Příslovce

  1. (vstupte!) ¡adelante!, ¡pase!, ¡pasa!
  2. (prázdno, neobsazeno) libreJe zde volno?¿(Este asiento) Está libre?

Vyskytuje se v

neplacený: permiso no remuneradoneplacené volno

nevolno: Estoy mareado., na zvracení Tengo náuseas.Je mi nevolno.

volno: ¿(Este asiento) Está libre?Je zde volno?

vzít si: Tomaré un día libre.Vezmu si den volno.

desocupado: estar desocupadonemít co na práci, mít volno