Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) vida f
  2. (jedince) vida f(bytí) existencia f, vivir mpřen. vzít si životquitarse la vidanáb. věčný životeternidad f, vida f eterna
  3. (doba lidské existence) vida f
  4. (ve hře) vida f
  5. (živý člověk) vida f
  6. (živé bytosti vůbec) vida f
  7. (energie ap.) vida f(oživení, čilost) ánimo m, animación f
  8. (náplň existence) vida f
  9. (způsob existence) vida f

Vyskytuje se v

bilancovat: hacer balance de la vidabilancovat (svůj) život

boj: lucha a muerte, lucha a vida o muerteboj na život a na smrt

délka: expectativa de vidapředpokládaná délka života

komplikovat: amargar el caldo a algnpřen., hovor. komplikovat život komu

mezi: entre la vida y la muertemezi životem a smrtí

právo: derecho a la vidaprávo na život

předpokládaný: expectativa de vidapředpokládaná délka života

přijít: perder la vidapřijít o život

připravit: quitar la vidapřipravit o život

psí: vida perrapsí život

rodinný: vida familiarrodinný život

skoncovat: suicidarseskoncovat se životem

udržet se: mantenerse con vidaudržet se při životě

ztráta: pérdidas humanasztráty na životech

nikdy: jamás/nunca en la/mi vida, en la/mi vida, hovor., expr. (en el) jamás de los jamasesnikdy v životě

odchod: retirada de la vida políticaodchod z politického života

ohrožení: estar en peligro de vidabýt v ohrožení života

posmrtný: vida después de la muerteposmrtný život

posrat: joderse la vidaposrat si život

riskovat: arriesgar la vidariskovat život

sklonek: en el ocaso/crepúsculo de la vidana sklonku života

záblesk: último coletazo de vidaposlední záblesk života

zahrávat si: jugarse la vidazahrávat si se životem

zachránit: Me salvó la vida.Zachránil mi život.

zasvětit: Consagró su vida a la ciencia.Zasvětil svůj život vědě.

známka: señales de vidaznámky života

znepříjemňovat: hacer la vida imposible a algnznepříjemňovat život komu

koření: ser alg la sal de la vidapřen. být co kořením života

práh: estar en el umbral de la vidabýt na prahu života

probudit: animarprobudit k životu povzbudit

udělat: hacer a algn de la vida un infiernoudělat komu ze života peklo

alegría: alegría de vivirradost ze života

amigo: amigo hasta la muertepřítel na život a na smrt

esperanza: esperanza de vidaočekávaná délka života, naděje na dožití

jamás: jamás en la vidanikdy v životě

malo: mala vidatěžký život

padre: expr. la vida padredobrý život

perpetuidad: a perpetuidaddoživotně, na celý život, na doživotí

salubre: vida salubrezdravý život

social: vida socialspolečenský život

vida: calidad de vidaživotní podmínky, kvalita života

amargar: amargar la vidaztrpčovat život

haber: ¿Qué hay de tu vida?Jak jde život?

para: Es necesario para la vida.Je nezbytný k životu.

secular: vida secularpozemský život

norte: perder el norteztratit smysl (života)

život: eternidad , vida eternanáb. věčný život