Hlavní obsah

este

Zájmenopl. estos, estas

Vyskytuje se v

colorado: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

mundo: irse de este mundoodejít z tohoto světa zemřít

paso: a este paso(pokud to bude) takto, při takovém tempu

todo: a todo estomezitím

conjunto: en este conjuntov tomto kontextu, v této souvislosti

esto: esto esto znamená

noche: esta nochednes večer/v noci

este: este añoletos

chvíle: desde este momentood této chvíle

ohled: en este sentido/respecto/aspectov tomto ohledu

pro: por esta vezpro tentokrát

při: en esta ocasiónpři této příležitosti

smět: ¿Me concede este baile?Smím prosit?

tento: este mundotento svět pozemský

východní: tiempo del estevýchodní čas

způsob: así, de este modo, de esta maneratímto způsobem

co: ¿Qué es (esto)?Co je to?

dnes: esta nochednes večer

duch: de este modo, en este sonv tomto duchu

jet: ¿Va este autobús a...?Jede tenhle autobus do...?

obsadit: Esta plaza está ocupada.Toto místo je obsazeno.

okolnost: bajo estas circunstanciasza těchto okolností

podmínka: bajo estas condicionesza těchto podmínek

rok: este año letošní rok

týden: esta semanatento týden

ujmout se: Me encargaré de esto.Já se toho ujmu.

večer: esta nochednes večer

vést: ¿Adónde va esta carretera?Kam vede tato silnice?

zavděčit se: Con esto no me complaces.Tím se mi nezavděčíš.

lézt: Ya estoy harto de esto., Me he indigestado de esto.Už mi to leze krkem.

mrak: Esta sangre no llegará al río.Z toho mraku pršet nebude.

pec: Esto es un horno/achicharradero/asadero.Je tu horko jako v peci.

přestávat: Esto es por demás.To už přestává všechno.

tank: Esto es una leonera.vulg. Je tu bordel jak v tanku.

vesnice: Esto es chino para mí.To je pro mě španělská vesnice.

zazvonit: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

zvonec: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

altura: a estas alturasv této situaci, v tomto okamžiku, když už to došlo tak daleko