Hlavní obsah

dvojice

Vyskytuje se v

dvojice: par de fuerzasfyz. dvojice sil

mezi: přen. (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

po: de dos en dos, a parespo dvou ve dvojicích

řadit: parearřadit po dvou

sto: dos cientosdvě stě

v, ve: a las dos de la mañanave dvě hodiny dopoledne

vyhotovení: en dos ejemplares, por duplicadove dvou vyhotoveních

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

být: Son las dos.Jsou dvě hodiny.

celá: dos coma cincodvě celé pět

hrdlička: acaramelarpřen. cukrovat jako dvě hrdličky

oba, obě: en ambos casosv obou případech

osoba: mesa para dos (personas)stůl pro dvě osoby

rovnat se: Tres y dos son cinco.Tři plus dvě se rovná pět.

stránka: tener dos carasmít dvě stránky

vynásobit: duplicarvynásobit dvěma

hrát: jugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablohrát dvojí hru/na dvě strany

moucha: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

rána: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

rok: del año de la nana/peraz roku raz dva starý

smetiště: Dos gallos no cantan bien en un gallinero.Dva kohouti na jednom smetišti.

stát: tener la cabeza en su sitiostát oběma nohama na zemi

tvář: hombre de dos carasčlověk dvou tváří

všude: En todas partes (se) cuecen habas.Všude chleba o dvou kůrkách. všude je to stejné

zabít: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

židle: servir a dos amossedět na dvou židlích

mano: a dos manosoběma rukama

par: a parespo dvojicích, po dvou

pareja: por parejasve dvojicích

a: dos a dosdva na dva, dvě ku dvěma

alto: dos metros de altodva metry na výšku

cada: dos de cada tresdva ze tří

consecutivo: dos años consecutivosdva roky po sobě

dentro: dentro de dos díasza dva dny

hacer: Hace dos años que...Už jsou to dva roky, co...

llevar: Lleva dos años trabajando aquí.Pracuje tu už dva roky.

matar: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

dva, dvě: como dos y dos son cuatrojakože dvě a dvě jsou čtyři