Hlavní obsah

del

Předložka

  • z, ze de + elpředl. 2. pádu

Vyskytuje se v

abismo: na hraně, na pokraji propastial borde del abismo

alba: jitřenkalucero del alba

almendruco: fígl, finta, vychytávkatruco del almendruco

año: předpotopní, hrozně zastaralý, z roku raz dvadel año de la nana/pera/polca

armario: přiznat svou homosexuální orientacisalir del armario

caballito: vážkacaballito del diablo

cabo: až na konec světaal cabo del mundo

caída: při západu sluncea la caída del Sol

calabaza: kalabasacalabaza de(l) peregrino

carajo: zasraný, podělaný zdůraznění, ohromnýdel carajo

codo: šťouchnout loktem dát znamení ap.dar de(l) codo

cola: spoušť zbraněcola del disparador

día: módní, podle poslední módy, modernídel día

embudo: dvojí metr, nerovný přístup, nespravedlivý zákonley del embudo

hijo: Syn člověkahijo del Hombre

jueves: nebýt nic divného, být normálníno ser nada del otro jueves

juicio: zub moudrostimuela del juicio

llover: (jako) blesk z čistého nebe, zčistajasnacomo llovido (del cielo)

mapa: vymazat z mapy, odstranitborrar del mapa

mundo: (až) na konec světaal fin del mundo

orden: přibližně, asi, kolem početdel orden de

parte: lví podílla parte del león

pueblo: veřejný ochránce práv, ombudsmandefensor del pueblo

rabillo: oční koutekrabillo del ojo

revés: naopakal/del revés

todo: úplnědel todo

yema: bříško prstuyema (del dedo)

acelerador: sundat nohu z plynulevantar el pie del acelerador

alcance: Uložte mimo dosah dětí.Mantenga fuera del alcance de los niños.

altitud: nadmořská výškaaltitud sobre el nivel del mar

altura: nadmořská výška, výška nad mořemaltura sobre el nivel del mar

América: Jižní/Severní/Střední AmerikaAmérica del Sur/del Norte/Central

automóvil: automobilový průmyslindustria del automóvil

base: spodina lebečníanat. base del cráneo

bono: státní dluhopisbono del Estado

bronce: doba bronzováhist. Edad del Bronce

cadena: spláchnout na záchodětirar de la cadena (del váter)

campeón: mistr světacampeón del mundo

cañería: vodovodní potrubícañerías del agua

caso: nepřípadný, nevhodný, nepřipadající v úvahu, jsoucí od věcifuera del caso

caza: hon na liškucaza del zorro

cobre: Doba měděnáhist. Edad de(l) Cobre

contador: vodoměr/plynoměrcontador de(l) agua/gas

Corea: Jižní/Severní KoreaCorea del Sur/Norte

crimen: místo činulugar del crimen

cuello: děložní hrdloanat. cuello de(l) útero/uterino/de la matriz

danza: břišní tanecdanza del vientre

dedo: prostředníčekdedo cordial/(de en) medio/del corazón

defensor: ombudsman, veřejný ochránce právpráv. defensor del pueblo

delegado: vládní zmocněnecdelegado del Gobierno

duna: pouštní dunydunas del desierto

ecuador: oslava absolvování poloviny studiapaso del ecuador

ejército: letectvo, vzdušné sílyEjército del Aire

fe: naivní víra, víra bez otázekhovor. fe del carbonero

fiebre: senná rýmafiebre del heno

fondo: mořské dnofondo del mar

gambito: královský gambitgambito del rey

hierro: doba železnáEdad del Hierro

historia: dějiny uměníhistoria del arte

incumplimiento: nesplnění smlouvyincumplimiento del contrato

institución: instituce manželstvíinstitución del matrimonio

interrupción: dobrovolné přerušení těhotenství umělý potratinterrupción voluntaria del embarazo

lugar: místo (zlo)činulugar del crimen/delito

mediado: v polovině měsícea mediados del mes

menú: denní menu, nabídka dne v restauracimenú (del día)

ministerio: ministerstvo vnitraMinisterio del Interior

paladar: zadní/měkké patropaladar blando, velo del paladar

patín: koloběžkaMexE patín del diablo

peaje: mostní mýtné, mostnépeaje del puente

pelotazo: hon za penězicultura del pelotazo

plato: denní menuplato del día

porvenir: budoucídel porvenir

previsión: předpověď počasíprevisión del tiempo

regla: pravidla hryreglas del juego

reivindicación: domáhání se právareivindicación del derecho

río: říční ramenobrazo del río

sacramento: svátost manželstvísacramento del matrimonio

táctica: strkání hlavy do pískuhovor. táctica del avestruz

tiempo: předpověď počasíprevisión del tiempo

tierra: Ohňová zeměTierra del Fuego

viento: jižní vítrviento del Sur

vital: životní funkce organismufunción vital del organismo

adiós: chvíle loučenímomento del adiós

autobús: vystoupit z autobusubajar(se) del autobús

consulta: hledání ve slovníkuconsulta del diccionario

credencial: průkaz poutníka po Svatojakubské cestěcredencial del peregrino

daño: škody způsobené požáremdaños del incendio

engaño: být vyveden z omylusalir del engaño

humor: smysl pro humorsentido del humor

lado: u/vedle zdial lado del muro

muela: zub moudrostimuela del juicio/cordal

predicción: předpověď počasípredicción del tiempo

presidente: předseda vlády, premiérpresidente del Gobierno

presupuesto: překročit rozpočetpasar del presupuesto

abeto: smrkabeto rojo/falso/del Norte

absurdní: div. absurdní divadloteatro del absurdo

aliance: Severoatlantická aliance NATOOrganización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, Alianza Atlántica

Amerika: Jižní AmerikaAmérica del Sur, Sudamérica

anděl: Anděl Páně modlitbaEl Ángel del Señor

apnoický: spánkový apnoický syndromsíndrome de apnea del sueño

břišní: břišní tanecdanza del vientre

centrum: anat. sluchové/zrakové/čichové/řečové centrumárea auditiva/visual/olfativa/del habla

časopis: bulvární časopisrevista del corazón

čin: místo (zlo)činulugar del crimen

čtyři: čtyři roční obdobílas cuatro estaciones del año

dělba: dělba mocidivisión del poder

dělení: fyz. dělení atomudivisión del átomo

děloha: med. rakovina dělohycáncer del útero

den: přen. soudný dendía del juicio final

devadesát: na devadesát devět procentcon una probabilidad del noventa y nueve por ciento

dezintegrace: fyz. dezintegrace atomového jádradesintegración del núcleo atómico

div: sedm divů světalas siete maravillas del mundo

dluhopis: státní dluhopispagaré /obligación del Tesoro, bono del Estado

doba: v kteroukoliv denní dobuen cualquier momento del día

doličný: předmět doličnýcuerpo del delito

hmotnost: tech. celková hmotnost vozidlapeso total del vehículo

hnízdo: vyletět z hnízdasalir del nido

honba: honba za poklademcaza del tesoro

horní: horní sněmovna parlamentu senátcámara alta del parlamento

hvězda: jitřní hvězda Jitřenkalucero del alba

inverze: med. inverze dělohyinversión del útero

Irsko: Severní IrskoIrlanda del Norte

jantarový: hist. jantarová cestaruta del ámbar

klauzule: ekon. klauzule pojistné smlouvycláusula del contrato de seguro

klenba: nožní klenbaarco plantar, puente del pie

klínový: tech. klínový řemen větráku autacorrea del ventilador

kojenec: med. syndrom náhlého úmrtí kojencesíndrome de muerte súbita del lactante

konec: konec lhůtytérmino /fin del plazo

kontaminace: med. kontaminace organismucontaminación del organismo

království: Spojené království Velké Británie a Severního Irskael Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

kresba: kresba podle modeludibujo del/al natural

kruh: obsah kruhuárea del círculo

kryt: elektr. kryt vypínačetapa del interruptor

kříž: astron. Jižní křížCruz del Sur

labský: Labský důlvalle del Elba

liška: hon na liškucaza del zorro

loket: med. tenisový loketcodo del tenista, codo de tenis

lóže: divadelní lóžepalco del teatro

manželství: círk. svátost manželstvísacramento del matrimonio

měděný: doba měděnáEdad del Cobre

membrána: med. ušní membránamembrana del tímpano

měsíc: na začátku měsícea principios del mes