Hlavní obsah

DNI

Vyskytuje se v

čtrnáct: quince díasčtrnáct dnů dva týdny

díkůvzdání: Día de Acción de GraciasDen díkůvzdání

dobrý: ¡Buenos días!Dobrý den!

doklad: hovor. doklady občanský průkaz ap.papeles , DNI

dveře: día /jornada de puertas abiertasden otevřených dveří

i: (de) día y (de) nochednem i nocí

každý: todos los díaskaždý den

klid: día festivoden pracovního klidu

otevřený: día de puertas abiertasden otevřených dveří

pracovní: día laborablepracovní den

v, ve: día y nocheve dne v noci

volno: día libreden volna

vprostřed: en pleno díavprostřed dne

za: a la luz del día, en pleno día, a plena luz del díaza bílého dne

během: durante el díaběhem dne

celý: todo el díacelý den

další: následující al día siguiente, jiný el otro díadalší den

minulý: días atrásv minulých dnech

mít: La semana tiene siete días.Týden má sedm dní.

noc: día y nocheve dne v noci

ob: cada dos días, un día sí y otro noob den

odpočinkový: día de descansoodpočinkový den

průběh: durante el díav průběhu dne

přát: dar los buenos díaspřát dobrý den

přes, přese: Te llamaré durante el día.Přes den ti zavolám.

sklonek: en el ocaso del díana sklonku dne

trčet: estar metido todo el día en casatrčet celý den doma

velký: gran día velký den

všední: día laborablevšední den pracovní

vzít si: Tomaré un día libre.Vezmu si den volno.

dno: estar hundidobýt na dně

chválit: Nadie se alabe hasta que acabe.Nechval dne před večerem.

pořad: estar sobre el tapetebýt na pořadu dne téma, problém ap.

ústa: no cerrar la boca en todo el díacelý den nezavřít ústa

bueno: hovor. ¡Buenas!Zdravím!, Dobrý den!

cobro: día de cobroden výplaty

inhábil: día inhábilden pracovního klidu

mañana: de la mañana a la nocheod rána do večera, celý den

menú: menú (del día)denní menu, nabídka dne v restauraci

noche: de la mañana a la nocheod rána do večera, celý den

pago: día de pagoden splatnosti

puente: día puentevolný den

todo: todo el díacelý den

alterno: días alternoskaždý druhý den, obden

asueto: día de asuetovolný den

de: de díave dne

dentro: dentro de dos díasza dva dny

día: día festivo/laborablesvátek/pracovní den

fecha: por esas fechasv těch dnech, v té době

por: por el díave dne

quince: dentro de quince díasza čtrnáct dní

un: solo un díajenom jeden den

den: día laborablepracovní/všední den